Skip to main content

Sopimuspalokuntatoiminnan turvaaminen työttömyysturvan suojaosan poistuttua puhuttaa

05.03.2024

Työttömyysturvan suojaosan poistaminen iskee myös osaan pelastustoimesta. Karkean Vaasa-Lappeenranta-linjan* pohjoispuolella on työsuhteen olemassaolo ja palkanmaksu ehtona sopimuspalokuntatoimintaan osallistumiselle. Näillä alueilla päätoimisen pelastushenkilöstön määrä on myös usein pienempi, taikka etäisyyksistä johtuen sopimuspalokuntien merkitys on vielä entisestään korostunut. Tasa-arvoisen koko maan perusturvallisuuden kannalta näillä alueilla sopimuspalokuntien toiminta on käytännössä ainut kustannustehokas (ja työvoimallisesti mahdollinen) tapa toteuttaa pelastustoimen auttamispalveluita.

SSPL:n puheenjohtajana toimiva kansanedustaja Paula Werning on nostanut tämän haasteen esiin perjantaille 1.3. päivätyssä kirjallisessa kysymyksessään. Aiemmin jo uuden lain valmistelussa toimme puolestaan nyt käsille lyöneen ongelman esille, mutta asia ei ole noussut päättäjillä huolenaiheena niin korkealle, että asiaan olisi saatu muutos.

*Vaasa-Lappeenranta-linja on suuntaa antava havainnollistus, jossa linjan pohjoispuolella suurempi osa sopimuspalokuntalaisista on työsuhteessa ja saa toiminnasta palkkatuloa, kun taas linjan alapuolella suurempi osa sopimuspalokuntalaisista ei saa henkilökohtaista palkkatuloa toiminnasta.

Kuvakaappaus 1.3.2024 STT:n tiedotteesta

STT:n tiedote 1.3.2024 kirjallisesta kysymyksestä https://www.sttinfo.fi/tiedote/70112430/sdpn-kansanedustaja-paula-werningin-kirjallinen-kysymys-sopimuspalokuntalaisten-tyottomyysturvan-suojaosan-poistosta?publisherId=66784162&lang=fi

SSPL:n aiempi uutinen ja taustoitus aiheesta https://sspl.fi/tyottomyysturvan-suojaosa/

Kirjallinen kysymys sopimuspalokuntalaisten työttömyysturvan suojaosan poistosta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/KK_65+2024.aspx