SSPL UUTISET

sosh kansi p

Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen pelastustoimessa hankkeen tutkimusraportti julkaistiin 8.11.2022 Naantalissa pelastuslaitosten kumppanuusverkoston kokouksen yhteydessä. Tilaisuus näytettiin verkkolähetyksenä ja tallenne on katsottavissa  Suomen Sopimuspalokuntien Liiton YouTube-kanavalta. Raportin ladattava suomenkielinen versio.


Pyydämme kommentteja uuteen pelastussukellusohjeen luonnokseen. Uudella ohjeella ohjataan pelastustoimen savusukellus-, kemikaalisukellus-, vesisukellus-, ja pintapelastustoimintaa sekä näiden tukitehtäviä. Ohjeella tullaan korvaamaan Pelastussukellusohje (48/2007). Lisäksi ohjeella tarkennetaan pelastushenkilöstön toimintakyvyn arvioinnista ja kehittämisestä vuonna 2016 annettua sisäministeriön ohjetta (6/2016).

Ohjeluonnoksen löydät kommentointilomakkeelta. Jätä kommenttisi täällä. Kommentointiaikaa SSPL:n lausuntoa varten 2.10.2022 saakka.

20210927 191621p

Suomen nuorin sopimuspalokunta on valittu Vuoden sopimuspalokunnaksi. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto jakaa vuosittain arvostetun tunnustuksen ansioituneelle palokunnalle. Nuoresta iästään huolimatta Valkeakosken VPK on näyttänyt tärkeän merkityksensä Valkeakoskelaisten ja Pirkanmaalaisten arjen turvaamisessa.

Valkeakosken VPK:n miehistönkuljetusauto

Uusia sopimuspalokuntia on perustettu hyvin harvakseltaan, jos ollenkaan. Positiivinen poikkeus on tapahtui Pirkanmaalla Valkeakoskella, jossa vuonna 2016 perustettiin Valkeakosken vapaaehtoinen palokunta ry eli Valkeakosken VPK. Pirkanmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana VPK on vajaan kymmenen toimintavuotensa aikana saavuttanut vakiintuneen ja merkityksellisen aseman pelastustoimessa.

Toteutimme yhteistyössä Traficomin kanssa vakioidun ajokorttitarveselvityskaavakkeen alle 21-vuotiaita varten C-luokan ajokortin suorittamista varten. Alle 21-vuotiaan on mahdollista saada C-luokan ajo-oikeus pelastusajoneuvon kuljettamista varten. Ajo-oikeus on voimassa vain Suomessa ja ajokorttiin merkitään erityisehto pelastusajoneuvon kuljettamisesta. Oleellista ajokorttitarveselvityksessä on alueen pelastustoimen puolto, sopimuspalokunta itse ei voi puoltoa tehdä, vaan puoltajan on oltava pelastustoimen viranhaltija. Selvityksessä täytyy kuvata tarve ajo-oikeuspoikkeamalle.

20220621 092233 p

Uusimme kesän aikana sspl.fi sivustoamme. Tarkoituksena on jatkossa pystyä palvelemaan paremman käytettävyyden ja tiedon löytymisen avulla pelastustoimea ja siitä kiinnostuneita. Sivustouudistus pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähäisillä palvelukatkoksilla. Päivitämme nykyisiä sivuja normaalisti, kunnes olemme valmiit siirtymään käyttämään uutta kokonaisuutta.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto piti vuosikokouksen Kuopiossa lauantaina 18.6. Paikalla oli 22 kokousedustajaa, joilla oli valtakirjoin yhteensä 86 jäsenpalokunnan edustus. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaisesti erovuorossa olevien hallitustenjäsenten valinta ja puheenjohtajan valinta. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi liitossa on kaksi toimikautta. Puolet hallituksen jäsenistä kerrallaan on erovuorossa. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin sääntömuutosehdotus liiton vuosikokouksen pitoajan laventamisesta maalis-syyskuu väliselle ajalle. Puheenvuoroissa nostettiin esiin myös tarve tehdä säännöille kokonaistarkastelua ja päivittää niitä vastaamaan nykytarvetta. Vuosikokous kutsui Suomen Sopimuspalokuntien Liiton ensimmäisiksi kunniajäseniksi entisen toiminnanjohtajan ja liiton toiminnassa alusta alkaen mukana olleen Isto Kujalan ja niin ikään liittoa perustamassa olleen Pekka Koivusen.

Palokuntalaisia SSPL vuosikokouksessa Kuopiossa

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215