SSPL UUTISET

Pelastustoimelle ja etenkin sopimuspalokunnille on turvattava realistiset toimintaedellytykset yhteiskunnan turvallisuuden peruspilarina myös SOTE-uudistuksessa. Äskettäin lausuttavana ollut ehdotus SOTE(PE)-järjestämislaista on herättänyt Suomen Sopimuspalokuntien Liitossa huolta pelastustoimen rahoituksen turvaamisesta tulevaisuudessa isomman SOTE-sektorin varjossa samassa hallinnossa.

Nostimme lausunnossamme esiin huolemme sopimuspalokuntien tarpeiden huomioimisesta tulevassa maakuntahallinnossa, vaikka kolmannen sektorin toimijoille (järjestöt / yhdistykset) järjestämislakiesityksessä on turvattu osallisuus ja vaikutusmahdollisuus päätöksentekoon, miten otetaan huomioon sopimuspalokunnat, jotka ovat pelastustoimen pieni osanen (rahallisesti) pelastustoimen itsensä ollessa lähinnä pyöristysvirhe* SOTE(PE)-uudistuksen jaloissa. Emme kaipaa vastakkainasettelua eri kolmannen sektorin järjestöjen ja toimijoiden välille, mutta tosiasiana on tunnustettava, että sopimuspalokunnat poikkeavat SOTE-sektorin järjestöistä sillä, että ne oikeasti suorittavat viranomaisille kuuluvia tehtäviä, 5 minuutin toimintavalmiudella.

Huolemme sopimuspalokuntien ja pelastustoimen tulevaisuudesta jakaa myös Finanssiala ry omassa lausunnossaan. Kaikki tuki sopimuspalokuntatoiminnalle ja pelastustoimelle on tervetullutta, omassa lausunnossaan Finanssiala kuitenkin nostaa myös sellaisia erittäin tärkeitä seikkoja esiin, joita emme omassa lausunnossamme ole huomanneet. Finanssiala peräänkuuluttaa sopimuspalokuntien toimintaedellytysten turvaamisen lisäksi pelastustoimen kehittämiseen käytettävien varojen lisäämistä ja kohdentamista suoraan budjetista, ei erilaisen avustusten kautta.

Huolemme pelastustoimen jäämisestä marginaaliin ja sopimuspalokuntien jäämisestä marginaalin sivuviitteeksi SOTE(PE)-uudistuksessa on siis vähintäänkin aiheellinen. On myös muistettava, että SOTE(PE)-uudistuksen rahoituksessa on huomioitu SOTE-sektorin investointi- ja kehittämistarpeet, pelastustoimen osalta ei ilmeisesti vastaavia varauksia ja huomioita ei ole tehty, tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, etteikö maamme pelastustoimea pitäisi kipeästi kehittää.

IMG 20200928 185302 2
Kuva Niko Lehtonen

*Uudistuksessa esitetään kunnilta siirrettävän maakunnille SOTE(PE)-sektorin hoitoon yhteensä n. 19 miljardia euroa, josta koko maan pelastustoimen osuus on 0,44 miljardia euroa (josta sopimuspalokuntien osuus on noin 18%). Huomattavaa on, että tuo vajaa 19 miljardia euroa, joka SOTE-sektorin rahoitukseen siirretään kunnilta perustettaville maakunnille, ei riitä koko SOTE-sektorin menojen rahoitukseen maassamme, johon taas pelastustoimen 0,44 miljardia euroa riittää.

Vuoden 2020 sopimuspalokunnaksi on Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL) valinnut Hämeenlinnan Vapaaehtoinen Palokunta Ry:n., joka on Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntaHämeenlinnan VPK on ollut aktiivisesti kehittämässä palokuntien laadukasta jälkivahingontorjuntatoimintaa normaalin hälytystoiminnan rinnalla. Yhdistyksenä Hämeenlinnan Vapaaehtoinen Palokunta ry on aktiivinen ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia palokuntatoiminnassa tarjoava yhteisö. Palokunta on aktiivisesti pyrkinyt löytämään jäsenilleen mielekästä toimintaa ja ylläpitämään toimintansa laatua, erityinen kiitos ja kunniamaininta on annettu palokunnan veteraaniosastolle aktiivisuudestaan ja palokunta-arvojen vaalimisesta.

Huomionosoituksen palokunnalle luovutti Suomen Sopimuspalokuntien Liiton (SSPL) puheenjohtajaArto PirttilahtiHämeenlinnassa29.8.2020Pirttilahdenmukaan SSPL haluaa olla tekemässä sopimuspalokuntatyötä näkyväksi, jotta se saisi sen arvostuksen, joka sille pelastustoimen palveluiden yhtenä peruspilarina kuuluu.

Harvaan asutussa maassamme pelastustoimen palvelut on turvattu suurimpien taajamien ammattipalokunnilla, mutta noin 90 %:issa maan pinta-alasta sopimuspalokuntalaiset tuovat ensimmäisen avun kansalaisten luo. Myös suurissa taajamissa - kuten nyt Hämeenlinnassa -ovat sopimuspalokunnat tukemassa ammattipalokuntien toimintaa suuremmissa ja päällekkäisissä tilanteissa. 

Tällä tänään julkistettavalla valinnalla haluamme tukea ja kannustaa sopimuspalokuntatoimintaa ja toisaalta myös tehdä tunnetuksi palokuntayhteisöjentekemää muutakin arvokasta työtä yhteiskunnan hyväksi.Nyt Hämeenlinnan VPK:lleluovutettu kunniamaininta on tunnustus kokoHämeenlinnan vapaaehtoisen palokuntayhdistyksen jäsenistölle, niin sopimuspalokuntatoimintaan osallistuville, kuin nuoriso-, nais- ja veteraaniosastolaisille, toteaa Pirttilahti

SSPL nimeää vuosittain vuoden sopimuspalokunnan. Tällä valtakunnallisella kunniamaininnalla liitto haluaa tänä vuonna korostaa hyvin toimivan, lähtövarman ja koko ajan kehittyvän sopimuspalokunnan merkitystä pelastustoimelle, sekä kansalliselle kokonaisturvallisuudelle.

Kunniamaininnan ovat saaneet 2003 Heinäveden VPK, 2004 Konginkankaan VPK ja Äänekosken VPK, 2005 Sodankylän VPK, 2006 Nurmon VPK, 2007 Hitis FBK (Hiittisten VPK), 2008Harjunalustan VPK, 2009 Taivassalon VPK, 2010 Anjalan VPK, 2011 Kauhavan palokunta, 2012 Tirilän VPK, 2013 Punkaharjun VPK, 2014 Porin VPK, 2015 Pyhäsalmen VPK, 2016 Kustavin VPK, 2017 Virojoen VPK, 2018 Lappajärven palokunta ja 2019 Piikkiön VPK.

Tuleva SOTE-uudistus on myös täysimittaisesti pelastustoimen uudistus. Parhaillaan on lausuttavana SOTE-järjestämislakiluonnos, joka sisältää sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi myös pelastustoimen järjestämisen. Järjestämismallia muutettaessa ollaan vähintään yhtä suuren asian äärellä, kuin pelastustoimea alueellistettaessa.

Haluammekin SSPL:n toimesta kuulla palokuntalaisia mahdollisimman laajasti osana omaa lausuntoamme järjestämislakiluonnoksesta. Lausunnon taustamateriaali on laaja, ja jottei yksikään huomionarvoinen kohta jäisi huomaamatta, toivomme, että te palokuntalaiset jakaisitte omat huominne kanssamme. Lausuntoaikaa on 25.9.2020 saakka, jotta voisimme liittää ajatuksenne lautuntoomme, pyydämme kommentteja 11.9.2020 mennessä.

Kommentit voitte jättää tämän lomakkeen kautta. Kommentit voi lähettää myös sähköpostilla Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Materiaali lausuntoa varten löytyy täältä. Yhteen tiedostoon koottuna aineisto on huimat 1208 sivua, ja sisältää sanan "sopimuspalo" 50 kertaa. Tämä kuvannee hyvin asian laajuutta, ja toisaalta sitä, miksi toivomme teiltä hyviä ajatuksia ja huomioita asian suhteen. Kommentoikaa lausuntomateriaaliin liittyen mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti asioita, joilla uskotte olevan vaikutusta sopimuspalokuntatoiminnan kannalta.

Timo Kouki on ilmoittanut, ettei hän alkuperäisestä poiketen ota vastaan toiminnanjohtajan tehtävää 1.9.2020. Kouki perustelee ratkaisuaan henkilökohtaisilla syillä, eikä tapahtumaan sisälly dramatiikkaa. Liitto kunnioittaa Koukin ratkaisua ja toivottaa hänelle hyvää ja menestysekästä jatkoa.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on valinnut 1.9.2020 alkaen uudeksi toiminnanjohtajaksi Ari Maskosen. Maskonen on Kellokoskelainen perheenisä, joka on aikuisiällä löytänyt palokuntatoiminnan, jossa on ollut mukana niin operatiivisessa hälytystoiminnassa, kuin myös erilaisissa kehittämishankkeissa. Maskosella on vahva kokemus järjestötyöstä ja yhdistyshallinnosta sekä osaamista erilaisten projektien hallinnasta ja toteutuksesta.

Uuden toiminnanjohtajan vaihdos ennen varsinaisen työn aloittamista ei vaikuta oleellisesti Suomen Sopimuspalokuntien Liiton normaaliin toimintaan. Jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita palvelee normaaliin tapaan Liiton toimistolla järjestöpäällikkö Aleksi Peurala, johon voi jatkossakin olla yhteydessä mieltä askarruttavissa palokunta-asioissa.

 

 

Ari Maskonen3

Kansanedustaja Arto Pirttilahti Suomen Sopimuspalokuntien Liiton puheenjohtajaksi 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry. (SSPL) valitsi vuosikokouksessaan 27.6.2020 Tampereella liiton uudeksi puheenjohtajaksi kansanedustaja Arto PirttilahdenHänet valittiin viimevuoden lopulla tapaturmaisesti menehtyneen kansanedustaja Antti Rantakankaantyön jatkajaksi.

Agrologi Arto Pirttilahti on kotoisin Mänttä-Vilppulasta. Hänon ollut Suomen Keskustan kansanedustajana vuodesta 2011 alkaen. Eduskunnassa Arto Pirttilahti toimii mm. talousvaliokunnan varapuheenjohtajana sekä hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsenenä. 

– SSPL:lle on tärkeää, että liiton johdossa on henkilö, joka voi toimia pelastustoimen sopimuspalokuntien ja sopimushenkilöstön asialla mahdollisimman laajasti, tasapuolisesti ja avarakatseisesti, toteaa liiton varapuheenjohtaja Juho Luukko

– Keskeinen merkitys valinnassa oli niillä arvoilla,joita puheenjohtajaksi valittu henkilö edustaaKansanedustaja Arto Pirttilahti on viime vuosina perehtynyt Suomen pelastustoimeen ja erityisesti sopimuspalokuntatoimintaan. Hänen ajatuksensa pelastustoimen kehittämisestä heijastavat hyvin jäsenkenttämme tuntoja.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on tavoite turvata harvaan asuttujen alueiden pelastustoimi ja pitää se lähipalveluna. Sopimuspalokunnat ovat merkittävä osa koko maan pelastustoimea, mutta etenkin harva-alueilla ne ovat käytännössä pelastustoimen ainut pelastustoimintaa tekevä resurssi. Myös kaupunkialueilla ja taajamissa sopimuspalokuntien merkitys on suuri.

 

artopirttilahtipieni

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215