Skip to main content

SSPL – Suomen Sopimus-
palokuntien Liitto ry

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry – Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf (SSPL) on sopimuspalokuntien ja niiden taustalla toimivien palokuntayhdistysten liitto, jonka jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntayhdistyksiä (VPK), henkilökohtaisen sopimuksen palokuntien (HSPK) palomiesyhdistyksiä ja laitos-/tehdaspalokuntia jotka toimivat myös sopimuspalokuntina.

Suomessa on 706 sopimuspalokuntaa. Hälytyskelpoisen pelastustoimen sopimushenkilöstön määrä sopimuspalokunnissa on uusimman SSPL:n arvion mukaan noin 14 250. He muodostavat Suomen suurimman pelastushenkilöstön ryhmän.

Palokuntayhdistyksissä on myös muita sopimuspalokuntatoimintaa tukevia jäseniä, jotka eivät osallistu hälytystoimintaan. Heidän toimintaansa kutsutaan pelastustoimen vapaaehtoistoiminnaksi. Yhteensä palokuntalaisia on noin 33 500.

Valtakunnallinen toiminta

SSPL toimii valtakunnallisella tasolla palokuntayhdistysten ja sopimuspalokuntien omana liittona. Liitto on aktiivisesti mukana lakeja, asetuksia, ohjeita ja määräyksiä valmisteltaessa. 

Aluetoiminta

Liiton aluetoiminta on pelastuslaitosten alueilla vapaamuotoisesti toimivaa palokuntayhdistysten yhteistä vaikuttamista. Alueellisella toiminnalla pyritään palokuntien päivittäisten ongelmien ratkaisuun. 

Liiton jäseneksi kannattaa liittyä!

Keskeinen tavoitteemme on toimia sopimuspalokuntien toimintaedellytysten puolesta. Julkaisemme paljon erilaisia jäsenyhteisötiedotteita, joista palokuntayhdistykset sekä sopimuspalokuntalaiset hyötyvät. Liitto auttaa erilaisissa haasteissa mitä jäsenyhdistyksillä on. Meihin saa olla yhteydessä matalallakin kynnyksellä. Haluamme olla jäsenyhdistyksiämme varten.

Julkaisemme valtavasti erilaista materiaalia, joka on veloituksetta jäsentemme saatavilla sekä tilattavissa myös painokelpoisena. Tällaisia ovat mm. erilaisten jäsenhankintaesitteet, jotka hyödyttävät palokuntia uusien jäsenten hankinnassa. Ammattitaitoinen koulutustoimintamme on jäsenistömme saatavilla ja auttamassa erilaisissa käytännön ja ajankohtaisissa haasteissa. Teetämme tutkimuksia, julkaisemme niistä raportteja sekä organisoimme erilaisia hankkeita. Tästä oivana oppaana maksuton Palokuntayhdistys toimii!