Skip to main content

Mukaan palokuntatoimintaan

Palokuntaharrastus on mukava, yhteisöllinen ja tärkeä harrastus, jossa pääset etenemään ja tekemään hyvää.

Sopimuspalokunta on yleisnimitys palokunnille, joissa ei olla päätoimisesti töissä. Sopimuspalokunta voi olla palokuntayhdistys (yleensä Oman kylän VPK ry. tai vastaava), henkilökohtaisen sopimuksen palokunta, jossa jokainen sopimuspalokuntalainen on omalla työsopimuksella työsuhteessa alueen pelastuslaitokseen (palkka maksetaan hälytyksistä ja harjoituksista, joissain tapauksissa myös varallaolosta), tai työpaikkapalokunta (esim. tehdaspalokunta), jos sillä on palokuntasopimus alueen pelastuslaitoksen kanssa. Sopimuspalokunnat ovat osa pelastustoimen jokapäiväistä toimintavalmiutta. Päätoimisia paloasemia on maassamme hieman reilu 100, sopimuspalokuntia noin 700. Osalla paloasemista on sekä päätoimisia pelastajia, että sopimuspalokuntalaisia. Kaikkien sopimuspalokuntalaisten koulutus on samanlainen kurssimuotoinen koulutus, riippumatta siitä, onko palokuntasopimus yhdistyksellä, vai työsopimus yksittäisellä sopimuspalokuntalaiselle. Osa yhdistyksiin kuuluvista sopimuspalokuntalaisista saa myös palkkaa tekemästään työstä.

Sopimuspalokuntien tehtävät ovat samanlaisia, kuin päätoimisten pelastajien hälytystehtävät. Sopimuspalokuntalaiset osallistuvat kiireellisiin ja kiireettömiin hälytystehtäviin, joiden kirjo on laaja, liikenneonnettomuuksia, tulipaloja, myrskyvahinkoja, eläinten ja ihmisten pelastamista… Sopimuspalokunnat tekevät myös paljon muutakin, kuin hälytystoimintaa, tärkeimpänä tietenkin harjoittelu ja kouluttautuminen, niin aikuisilla kuin myös palokuntanuorissa. Palokunnilla on myös erilaista järjestötoimintaa, kuten veteraanitoiminta ja nais- ja tukiosastojen toiminta. Palokuntanaistoiminta on paikoin paljon muutakin kuin, mitä nimi antaa olettaa, nykyään on myös toki jo itsestään selvyys, että naiset voivat osallistua (ja osallistuvatkin) tasavertaisesti hälytystoimintaan, kuten myös miehet palokuntanais- ja tukitoimintaan.

Sopimuspalokuntalaiset siis tulevat ihan oikeilla paloautoilla sammuttamaan ihan oikeita tulipaloja. Palokuntia on erilaisia, mutta mitä kauemmas isojen kaupunkien keskustoista mennään, sitä varmemmin ensimmäisenä paikalle saapuva apu pelastustoimen tehtäviin tulee sopimuspalokuntalaisilta. Hälytystehtäviä yksittäisellä sopimuspalokunnalla voi olla noin 10 hälytyksestä jopa yli 300 tehtävään vuodessa. Kaikille löytyy siis varmasti sopimuspalokunnista hommia.

Jos kiinnostuit sopimuspalokuntatoiminnasta, kysy lisää meiltä, tai lähimmältä palokunnaltasi. Lähimmän palokuntasi löydät vaikka Googlettamalla sen.