Skip to main content

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on laatinut muistion palokunnille ja hyvinvointialueille palokuntasopimusten hyvistä käytänteistä

21.03.2024

SSPL on yhdessä aktiivisten sopimuspalokuntalaisten kanssa loppuvuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana kerääntynyt yhteen ja pohtinut niitä tärkeitä asioita, joita hyvässä palokuntasopimuksessa (sammutussopimus tai vastaava) tulisi huomioida. Laadimme huomioistamme muistion ja lähetimme sen jäsenpalokunnillemme ja hyvinvointialueille tiedoksi.

Sopimuspalokuntalaisia istumassa kokouspöydän ääressä

Muistion laadintatyön yhteydessä on käyty läpi useiden pelastustoimialueiden palokuntasopimuksia ja alueiden käytäntöjä. Näistä alueellisista sopimuksista on poimittu parhaita käytänteitä, sekä käyty läpi suurimpia haasteita. Emme varsinaisesti ota kantaa palokunnille maksettavaan korvaustasoon, paitsi että sen on oltava sellainen, että sopimuspalokunnalla on taloudelliset resurssit hoitaa toimintansa hyvin ilman jatkuvaa omatoimista varainhankintaa.

Työn aikana kävi selkeästi ilmi myös se tosiasia, että liian moni sopimuspalokuntia ja sopimuspalokuntalaisia koskettava asia on lakien ja asetusten silmissä vähintäänkin epäselvä. Palokuntasopimukset ovat myös kuitenkin se paikka, jossa osa näistä epäselvyyksistä voidaan kuitenkin taklata ja asioiden hoito ja niihin liittyvät vastuut, sekä resurssit selkeästi osoittaa.

Toivomme palokuntien ja hyvinvointialueiden hyödyntävän tekemäämme työtä ja poimivan oman toimintansa kannalta olennaisia huomioita muistiostamme käyttöön.