Skip to main content

Palokuntalaisten siviiliosaaminen

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry toteutti hankkeen Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminne ja hyödyntäminen pelastustoimessa. Kysely toteutettiin keväällä– kesällä 2022 ja raportti julkaistiin kokonaisuudessaan marraskuussa 2022.

Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen pelastustoimessa

Hankkeen tavoitteena oli kerätä tietoa, jolla tuetaan pelastustoimen suorituskyvyn parantamista ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä.

Sopimushenkilöstö on pelastusalan suurin henkilöstöryhmä ja mm. siksi on tärkeää kerätä tietoa tämän henkilöstön osaamisesta entistä tarkemmin. Kyselyn avulla kerättiin tietoa ja analysoidaan koottua tietoa. Raportilla on merkitystä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen kannalta. Hanke tukee Sisäministeriön suorituskykyhankkeen toimintaa ja selvityksiä, sekä on lisä aiemmin tehtyihin Sopimuspalokuntabarometri 2014, 2017 ja 2020 -kyselyihin.

Ensimmäisen vaiheen kyselyssä saimme yli 2000 vastausta! Tutkimuslaitos valitsi muutaman kysymyksen perusteella haastateltavat, joiden kanssa käytiin vielä toiseen vaiheen puhelinhaastattelu.

Hanke tukee Sisäministeriön suorituskykyhankkeen toimintaa ja selvityksiä. Hankkeen työryhmä muodostettiin SSPL:n toimihenkilöistä ja muista liiton toimintaan aktiivisesti osallistuvista (4-5 jäsentä) – tiedonkeruussa tehtiin yhteistyötä myös Sisäministeriön sopimuspalokuntatoiminnan kansallisen yhteistyöryhmän kanssa. Palosuojelurahasto myönsi hankkeelle avustusta 45 800 euroa, joka on 100% hankkeen suunnitelluista kustannuksista. Kustannukset muodostuvat pääasiassa kyselytutkimuksen tekemisestä ja raportin painatustyöstä.

Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen pelastustoimessa – hankkeen tavoitteena oli kerätä tietoa, jolla tuetaan pelastustoimen suorituskyvyn parantamista ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä. Konkreettinen tuotos on raportti, jossa kyselyn tulokset julkaistaan niihin liittyvien suositusten ja pohdintojen kanssa. Raportti julkaistaan sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Sopimushenkilöstö on pelastusalan suurin henkilöstöryhmä ja mm. siksi on tärkeää kerätä tietoa tämän henkilöstön osaamisesta entistä tarkemmin. Kyselyn avulla kerätään tietoa ja analysoidaan koottua tietoa. Raportilla on merkitystä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen kannalta. 

Hankkeen aikataulu
 • kyselyn valmistelu – marraskuu 2021 – tammikuu 2022
 • kyselyn suorittaminen helmi-maaliskuu 2022
 • kyselyn raportin valmistelu huhtikuu 2022
 • raportin julkistus ja lähetys palokuntiin ja yt-kumppaneille touko- kesäkuu 2022
 • esitys aiheesta SSPL:n ajankohtaisseminaarissa helmikuussa 2022
Ohjausryhmä
 • Ari Maskonen (SSPL)
 • Aleksi Peurala (SSPL)
 • Silvio Hjelt (SSPL)
 • Markku Kallio (SSPL)
 • Juho Luukko (SSPL)
 • Patrik Willberg (SPEK)
 • Tommi Virtanen (SPPL)
 • Jari Lepistö (Sisäministeriö)
 • Kirmo Savolainen (Pelastusopisto)
 • Keijo Kangastie (Pelastustoimen kumppanuusverkosto)