Skip to main content

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka huolissaan kustannustehokkaista sopimuspalokunnista

19.12.2023

Ympäri maan on loppusyksyn ja alkutalven aikana kuulunut huolestuttavia supistamis- ja leikkaussuunnitelmia pelastustoimessa ja sopimuspalokuntien toiminnassa. Maassamme on jo pidempään painittu sopimuspalokuntien elinvoimaisuuden turvaamisen vaikeuden kanssa. Nyt hyvinvointialueet ovat leikkaamassa myös sopimuspalokunnilta ympäri maan. Pohjois-Pohjanmaalla mm. lähdettiin hakemaan olemattoman pieniä säästöjä sopimuspaloasemien lakkauttamisen kautta. Sisäministeriö pelastustoimea ohjaavana ja valvovana tahona ei aiemmin ole juurikaan ottanut kantaa näihin suunniteltuihin pelastustoimen palveluiden heikennyksiin.

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka on nyt Etelä-Savon sopimuspalokunnille osoittamassaan vastauksessa todennut olevansa huolissaan pelastustoimen kustannustehokkaimmasta osasta, eli sopimuspalokunnista. Alueellinen itsehallinto kuitenkin rajoittaa Sisäministeriön taikka Aluehallintovirastojen toimintamahdollisuuksia. Hallitusohjelma vaatii turvaamaan pelastustoimen toimintaedellytykset.

”Palveluverkon supistaminen harva-alueilla johtaa yhä pitenevään avunsaantiin ja heikentää turvallisuutta.” -Kimmo Kohvakka

Kohvakka peräänkuuluttaa alueellista ja koko maan kattavaa tilannetietoisuutta ja yhteistyötä. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto tarjoaa toiminnallaan hyvinvointialueille ja muille yhteistyötahoille laaja-alaista sopimuspalokuntien arkielämän tietoutta sekä erilaisilla tutkimuksilla hankittua kovaa faktaa toiminnasta. SSPL:n toiminnanjohtaja Ari Maskonen on Kohvakan kanssa vahvasti samoilla linjoilla yhteistyön ja jaetun tilannekuvan tärkeydestä. Maskonen kuitenkin toteaa välillä olevan kovin vaikeaa saada varsinkin pelastustoimen omat päättäjät näkemään kokonaiskuvaa ja arkirealismia sopimuspalokuntien toiminnasta. Hyvinvointialueiden poliittiset päättäjät puolestaan kyllä tuntuvat ymmärtävän kustannustehokkuuden ja sopimuspalokuntatoiminnankin päälle. Haaste tulee siis osittain myös sisäisistä priorisoinneista sekä viestintätavasta, jota pelastustoimi on vuosikaudet toiminnassaan käyttänyt. Emme voi jatkuvasti ylläpitää kiillotettua julkikuvaa siitä, että pärjäämme, vaikka supistetaan. Realiteetit on lyötävä pöytään ja resurssit laitettava vastaamaan tarpeita, Maskonen summaa.

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka puhujanpöydän takana Suomen Sopimuspalokuntien Liiton Ajankohtaisseminaarissa Tampere-talolla. Taustalla kuvaesitys kansainvälisestä pelastustoimesta.
Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka puhujavieraana SSPL:n Ajankohtaisseminaarissa helmikuussa 2024.