Skip to main content

Tukes muistuttaa palokuntia pidättäytymään ilotulitusnäytöksistä

18.12.2023

Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) muistuttaa sopimuspalokuntia uudenvuoden alla pidättäytymään ilotulitusnäytösten järjestämisestä. Ilotulitusnäytösten järjestäminen on luvanvaraista toimintaa, jota Tukes valvoo. Valvonnalla ja luvanvaraisuudella pyritään varmistumaan yleisön turvallisuudesta ja asianmukaisesta näytöksen järjestämisestä.

Erilaiset kylien, kuntien taikka muiden toimijoiden erikseen koolle kutsumat tapahtumat ja niissä ilotulitteiden ampuminen järjestetysti täyttää ilotulitusnäytöksen tunnusmerkit, näytöksellä täytyy olla aina erikseen Tukes:n myöntämä lupa. Ilotulitteita voivat yksityishenkilöt käyttää erilaisia valtakunnallisia ja alueellisia rajoituksia huomioiden. Ilotulitteiden käyttö on sallittu uudenvuoden aattona ja uudenvuodenpäivän vastaisena yönä kello 18 – 02 välillä. Alueellisesti esimerkiksi kaupunkien keskustoja saattaa olla pelastusviranomaisen päätöksellä rajattu ilotulituskieltoalueeksi. Kunnan järjestyssäännöt saattavat myös ottaa kantaa ilotulitteiden käyttöön. Ilotulitteita tulee aina käyttää siten, että niistä ei aiheudu vaara ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.

Tukes:n kirje sopimuspalokunnille

Yekoälyn luoma värikäs kuva jossa hahmotellaan ilotulitusta ja palomiehen silhuettia.