Skip to main content

Pelastustoimen arvot

Pelastusalan toimijoille on ollut tärkeää ymmärtää eettiset periaatteet ja arvot, jotka ohjaavat toimintaamme. Näitä asioita on Suomen Palopäällystöliiton piirissä pohdittu kymmeniä vuosia.

Vuonna 1995 syntyi eettiset periaatteet, jotka edelleenkin ovat voimassa:

 1. Inhimillisyys
 2. Tasapuolisuus
 3. Vapaaehtoinen kurinalaisuus
 4. Jatkuva valmius
 5. Nopeus
 6. Luovuus
 7. Ehdoton luotettavuus
 8. Rohkeus 

Arvoprosessia on jatkettu eettisten periaatteiden kirjaamisen jälkeenkin. Työhön päätettiin osallistaa mahdollisimman moni pelastusalan toimija. Palopäällystöliitto perusti työryhmän johon kutsuttiin: Sisäministeriön, Pelastusopiston, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, Julkisten ja Hyvinvointialojen liiton, Suomen Palomiesliiton ja Suomen Sopimuspalokuntien Liiton edustus. Puheenjohtajana toimi Palopäällystöliiton edustaja Jaakko Pukkinen. Konsulttina työssä oli Novetos Oy. 

Työhön kuuluva alkukartoitus tehtiin pelastusalan työntekijöille ja toimijoille. Siinä käsiteltiin työmme vahvuuksia ja kipukohtia. Kyselyn teemoja olivat: henkilöstön odotukset, kansalaisten odotukset, yhteistyötahojen odotukset, minkä arvojen varassa olemme menestyneet, oman työyhteisön arviointia ja hyödyt arvojen olemassaolosta. Lisäksi oli mahdollisuus avoimeen kommentointiin. Tulokset analysoitiin ja hyödynnettiin arvotyöskentelyssä.

Aluksi luotiin joukko arvokanditaatteja, joista käytiin pelastusalalla laajaa keskustelua. Se antoi eväitä arvojen lopulliselle kiteyttämiselle.

Työn lopputuloksena päädyttiin kolmeen arvoon:

 • inhimillisesti
 • ammatillisesti
 • luotettavasti

”Turvallisuus on yhteinen asiamme” määriteltiin vielä arvoja kokoavaksi iskulauseeksi.

Tavoitteena on, että jokaisessa palokunnassa ja pelastustoimen yksikössä otettaisiin arvot esiin vähintään kerran vuodessa ja käsiteltäisiin ne yhdessä keskustellen, asiallisesti ja arvokkaasti.