Skip to main content

Avtalsbrankårsbarometern 2023

07.09.2023

ENKÄT FÖR ALLA BRANDKÅRISTER (som verkar inom dam-, ungdoms-, stöd-, veteran-, alarm- eller någon annan avdelning, såväl som i brandkårer med deltidsanställd personal)

Finlands Avtalsbrandkårsförbund, SSPL, genomför den fjärde avtalsbrandkårsbarometern. Genom avtalsbrandkårsbarometern undersöks brandkårsmedlemmarnas uppfattningar om bland annat brandkårsverksamheten, samarbetet med räddningsverket, arbetsvälmående, arbetssäkerhet och det stöd som brandkårsverksamheten behöver. Genom barometern strävar man efter att skapa en bred översikt över den nuvarande avtalsbrandkårsverksamheten, men även att förutse framtida förändrings- och utvecklingsbehov inom avtalsbrandkårsverksamheten.

Det tar kanske 15 minuter att besvara enkäten och det sker via en elektronisk blankett.

Alla svar behandlas fullständigt konfidentiellt så att ingen enskild svarare kan identifieras och så att uppgifter som kan specificeras inte överlåts åt tredje part. På basen av svaren gör man upp Avtalsbrandkårsbarometern som delas ut åt alla avtalsbrandkårer och åt centrala samarbetsparter att användas för att utveckla avtalsbrandkårsverksamheten.

Vi hoppas att du besvarar enkäten redan idag, men senast 1.10.2023. Din åsikt är viktig för oss!

Vi tackar på förhand för samarbetet och besväret: Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf

Vid tekniska problem kontakta: info@suomenkyselytutkimus.fi