Skip to main content

Uudistunut vanhempainvapaa ja sopimuspalokuntatoiminta

19.04.2024

Vanhempainraha (ent. isyys/äitiysraha tai vast.) Käytäntö on muuttunut 4.9.2022 eteenpäin syntyvien lasten vanhempien osalta. Vanhempainrahakausi on pidentynyt merkittävästi, samoin vanhemmille on erikseen korvamerkattu enemmän vapaita.

Tällä hetkellä raskausrahaa voi saada synnyttävä vanhempi 40 arkipäivää (arkipäivä on jatkossa maanantai – lauantai pl. arkipyhät) + 160 arkipäivää vanhempainrahaa (josta 63 päivää voidaan siirtää toiselle vanhemmalle). Toinen vanhempi voi saada 160 arkipäivää vanhempainrahaa (joista 63 voidaan siirtää toiselle vanhemmalle).

Vanhempainrahaa voidaan arkipäiviltä maksaa myös hakemuksen perusteella osittaisena. Uuden käytännön mukaan vanhempainrahakausia voi pilkkoa haluamansa mukaan miten vain työnantajalle sopii, niin paljon kuin haluaa. Vanhempainraha on käytettävä kuitenkin ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta. Osittaista vanhempainrahaa voidaan siis maksaa niiltä työpäiviltä, joissa työaika ei ole ylittänyt 5 tuntia. Osittainen vanhempainrahapäivä kuluttaa 0,5 vanhempainrahapäivää. Eli henkilön ollessa osittaisella vanhempainrahalla esimerkiksi 4 päivää, kuluu hänen vanhempainrahapäiväpotistaan 2 päivää. Osittaisena maksettavan vanhempainrahan määrä on puolet täydestä vanhempainrahasta. Varallaolo / päivystys luetaan työajaksi vanhempainpäivärahaa laskettaessa.

Sopimuspalokuntalainen voi siis osallistua harjoitus ja hälytystoimintaan saaden siitä palkkaa ollessaan vanhempainrahalla, mutta osittaisena, mikäli työtuntimäärä jää enintään 5 tuntiin päivää kohden. Jos työtuntimäärä ylittää arkipäivänä 5 tuntia, ei vanhempi ole oikeutettu vanhempainrahaan, vanhempainrahapäivien määrä ei myöskään tällöin kulu, vaan ne jäävät käytettäväksi aiemmin mainituin ehdoin.

Lue lisää KELA:n sivuilta