Skip to main content

Sopimuspalokuntalaisen verovähennysoikeus

28.02.2023
Kansanedustaja Arto Pirttilahti Eduskuntasalissa

Eduskunnalle on jätetty lakialoite ansiotulotuloverolain 95§ muuttamiseksi siten, että pelastuslain 2 a §:n mukaisessa sopimuspalokunnan henkilöstössä toimivan henkilön, joka ei saa toiminnastaan yhteiskunnan hyväksi henkilökohtaista korvausta, verokohtelun muutosta lisäämällä ansiotuloverolain (1535/1992) 95 §:ään kohta pelastustoimen vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön toimintaan osallistumisen verovähennysoikeudesta. 


”5) 3 000 euroa pelastuslain (379/2011) 2 a §:ssä tarkoitetun sopimuspalokunnan henkilöstössä toimivan pelastustoimen vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön toimintaan osallistumisesta.”

Lakialoite LA 88/2022