Skip to main content

Arto Pirttilahti jatkaa SSP:n puheenjohtajana

23.12.2021

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto piti vuosikokouksen Kuopiossa lauantaina 18.6. Paikalla oli 22 kokousedustajaa, joilla oli valtakirjoin yhteensä 86 jäsenpalokunnan edustus. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaisesti erovuorossa olevien hallitustenjäsenten valinta ja puheenjohtajan valinta. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi liitossa on kaksi toimikautta. Puolet hallituksen jäsenistä kerrallaan on erovuorossa. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin sääntömuutosehdotus liiton vuosikokouksen pitoajan laventamisesta maalis-syyskuu väliselle ajalle. Puheenvuoroissa nostettiin esiin myös tarve tehdä säännöille kokonaistarkastelua ja päivittää niitä vastaamaan nykytarvetta. Vuosikokous kutsui Suomen Sopimuspalokuntien Liiton ensimmäisiksi kunniajäseniksi entisen toiminnanjohtajan ja liiton toiminnassa alusta alkaen mukana olleen Isto Kujalan ja niin ikään liittoa perustamassa olleen Pekka Koivusen.

Liiton puheenjohtajana jatkaa Arto Pirttilahti. Pirttilahti on Keskustan kansanedustaja ja on toiminut nyt kaksi vuotta liiton puheenjohtajana, toimikautensa aikana hän on ansiokkaasti ohjannut liiton toimintaa ja ollut kehittämässä yhteydenpitoa valtakunnantason päätöksentekijöihin.

Erovuoroisten hallituksenjäsenten tilalle valittiin Juho Luukko, Markku Kallio, Silvio Hjelt ja Aki Ukkonen. Varajäseniksi valittiin Janne Korhonen, Jarmo Halonen, Jussi Huhtinen ja Kari Jääskeläinen. Liiton toiminnan kannalta on tärkeää saada mahdollisimman laaja edustus maantieteellisesti ja toiminnallisesti erilaisista palokunnista. Erityisen tärkeää on kuitenkin myös henkilöiden kiinnostus sopimuspalokuntatoiminnan valtakunnallisen tason kehittämiseen. Laajan hallitusjäsenten peiton lisäksi liitto kuuntelee ja kuulostelee aktiivisesti sopimuspalokuntien ja palokuntalaisten mietteitä ja tuntemuksia. Palokuntalaisten ei pidäkään arastella olla yhteydessä liiton toimihenkilöihin tai hallituksen jäseniin, mikäli koette aihetta olevan. Kuulemme mielellämme myös esimerkkejä hyvistä käytänteistä ja hienoista oivalluksista sopimuspalokuntatoiminnan ja pelastustoimen saralla.

Hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä Matti Hynninen, Timo Koski, Seppo Rantamäki ja Virve Suomela, varalla Tapani Herrala, Pasi Kanerva, Arto Perttula ja Juha Komulainen.