Skip to main content

Valkeakosken VPK on Vuoden sopimuspalokunta 2022

27.08.2022

Suomen nuorin sopimuspalokunta on valittu Vuoden sopimuspalokunnaksi. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto jakaa vuosittain arvostetun tunnustuksen ansioituneelle palokunnalle. Nuoresta iästään huolimatta Valkeakosken VPK on näyttänyt tärkeän merkityksensä Valkeakoskelaisten ja Pirkanmaalaisten arjen turvaamisessa.

Uusia sopimuspalokuntia on perustettu hyvin harvakseltaan, jos ollenkaan. Positiivinen poikkeus on tapahtui Pirkanmaalla Valkeakoskella, jossa vuonna 2016 perustettiin Valkeakosken vapaaehtoinen palokunta ry eli Valkeakosken VPK. Pirkanmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana VPK on vajaan kymmenen toimintavuotensa aikana saavuttanut vakiintuneen ja merkityksellisen aseman pelastustoimessa.

– Valkeakosken VPK on lajissaan harvinaisuus, sillä montaa uutta sopimuspalokuntaa ei edes vuosikymmenessä perusteta, vaikka tarvetta varmasti useamminkin olisi, toteaa Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toiminnanjohtaja Ari Maskonen.

– Suomessa on noin 700 sopimuspalokuntaa, jotka varmasti jokainen ansaitsisivat jollain perusteella tulla valituksi Vuoden sopimuspalokunnaksi, tänäkin vuonna saimme poikkeuksellisen paljon hyviä ehdotuksia. Onneksi ei mene sitten kuin se noin 700 vuotta, ennen kuin jokainen palokunta on ansaitsemansa tunnustuksen saanut, Maskonen jatkaa.

Valkeakosken VPK toimii Valkeakosken kaupungissa, Mallasveden ja Vanajaveden järvien välissä. Palokunnalla on vuosittain noin 70 hälytystehtävää laidasta laitaan. Palokunnan tehtävämäärä on lisääntynyt vuosittain ja samalla sekä palokuntalaisten määrä, että osaaminen on lisääntynyt. Hälytysosastoon kuuluvia palokuntalaisia on 25. Palokunnan kalustoon kuuluu Pirkanmaan pelastuslaitoksen omistamat sammutusauto ja säiliöauto, sekä palokunnan omistama miehistönkuljetusauto. Palokunnan nuoriso-osasto aloitti toimintansa vuoden 2021 aikana ja tällä hetkellä iältään 12-17-vuotiaita nuoria osastossa on 15. Lisäksi palokunnassa toimii jo veteraaniosastokin.

– Ei ole ihan helppoa perustaa uutta palokuntaa käytännössä tyhjästä, mutta kun on vahvasti tahtoa, sekin onnistuu, sanoo palokunnan päällikkö Kalle Kontsas Valkeakosken VPK:sta.

– Lisäksi Pirkanmaan pelastuslaitos on ollut mukana tukemassa uuden sopimuspalokunnan syntymistä ja palvelutason parantumista Valkeakoskella koko toimintamme käynnistämisen ajan. Samoin ilman Valkeakosken kaupungin sekä monen yrityksen taloudellistakin tukea olisi palokunnan perustaminen ollut käytännössä mahdotonta. Ihailtavaa on ollut nähdä myös yhteinen henki, miten suurella sydämellä kaikki ovat olleet mukana palokuntaa rakentamassa. Suuri kiitos siitä kaikille jäsenillemme, Kontsas kiittelee.

Suomen Meripelastusseuran Pirkanmaan Valkeakosken pelastusasema toimii Valkeakosken VPK:n kanssa samoissa tiloissa ja osittain palokuntalaiset ja järvipelastajat myös ovat samoja henkilöitä. Vesistössä toimiminen on oma erikoistehtävänsä ja vaatii sellaista osaamista, jota ei pelastuslaitoksilla ja sopimuspalokunnissa välttämättä normaalisti ole jokaisella henkilöllä. Tiivis yhteistyö järvipelastajien kanssa tuottaa molemminpuolista hyötyä ja toimii esimerkkinä hyvistä kumppanuuksista.

Vuoden sopimuspalokunta valittiin nyt kahdennenkymmenennen kerran. Valinnat ovat aiemmin osuneet ympäri Suomea erilaisiin palokuntiin maaseudulta kaupunkien kautta saaristoon. Palokuntamuodot ovat vaihdelleet, osa palokunnista on ollut ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä ja osa suomenkielisiä. Pirkanmaalle valinta ei ollut vielä aiemmin osunut. Vuoden sopimuspalokunnan valinnalla Suomen Sopimuspalokuntien Liitto haluaa paitsi muistaa ja nostaa esiin hyviä ja hienoja palokuntia, myös kannustaa kaikkia sopimuspalokuntia toimimaan aktiivisesti pelastustoimen ja kansalaisten perusturvallisuuden hyväksi.