Skip to main content

SSPL-TIETOA

23.10.2017

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto – Finlands Avtalsbrandkårers Förbund ry (SSPL) on sopimuspalokuntien ja niiden taustalla toimivien palokuntayhdistysten liitto, jonka jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntayhdistyksiä (VPK), henkilökohtaisen sopimuksen palokuntien (HSPK) palomiesyhdistyksiä ja laitos-/tehdaspalokuntia jotka toimivat myös sopimuspalokuntina.

Suomessa on 706 sopimuspalokuntaa. Hälytyskelpoisen pelastustoimen sopimushenkilöstön määrä sopimuspalokunnissa on uusimman SSPL:n arvion mukaan noin 14 250. He muodostavat Suomen suurimman pelastushenkilöstön ryhmän.

Palokuntayhdistyksissä on myös muita sopimuspalokuntatoimintaa tukevia jäseniä, jotka eivät osallistu hälytystoimintaan. Heidän toimintaansa kutsutaan pelastustoimen vapaaehtoistoiminnaksi. Yhteensä palokuntalaisia on noin 33 500.

Oheinen opas: SINUN JA PALOKUNTASI PUOLESTA! kertoo mitä liitto konkreettisesti tekee palokuntalaisten ja sopimuspalokuntien puolesta.

Valtakunnallinen toiminta

SSPL toimii valtakunnallisella tasolla palokuntayhdistysten ja sopimuspalokuntien omana liittona. Liitto on aktiivisesti mukana lakeja, asetuksia, ohjeita ja määräyksiä valmisteltaessa. 

Aluetoiminta

Liiton aluetoiminta on pelastuslaitosten alueilla vapaamuotoisesti toimivaa palokuntayhdistysten yhteistä vaikuttamista. Alueellisella toiminnalla pyritään palokuntien päivittäisten ongelmien ratkaisuun. 

SSPL:n säännöt

Työryhmien ja hankkeiden tai vastaavien edustukset

Vastuutaho Toiminnon nimi Toiminnan luonne Osallistuja
Aalto-yliopisto Liesipalo-hanke Ohjausryhmä Silvio Hjelt
Etelä-Savon maakuntahallitus Järjestöneuvottelukunta Neuvottelukunta Kari Jääskeläinen
Jokilaaksojen pelastuslaitos Sopimuspalokuntatoiminnan kehittämishanke Ohjausryhmä Markku Kallio
Kuntaliitto – Pelastustoimen kumppanuusverkosto Sopimuspalokuntatoiminnan kehittämisen työryhmä   Ari Maskonen
Palosuojelurahasto Innovaatipalkinnon valintaraati Toimikunta Silvio Hjelt
Pelastusopisto Liesiturvalaitteet, pienpalojen altistus Ohjausryhmä Silvio Hjelt
Pelastusopisto SAVE – työvälineiden puhdistus Työryhmä Aleksi Peurala
Pelastusopisto ViVaPe – Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen YT verkosto Aleksi Peurala
Pelastusopisto Pelastusopiston neuvottelukunta PeO toimintaa valvova / ohjaava toimielin Ari Maskonen
Pelastusopisto Sopimuspalokuntakoulutuksen kehittämisverkosto Työryhmä Aleksi Peurala
Pelastusopisto Pelastajan henkilökohtaiset työvälineet ja altistuminen metsäpaloissa Ohjausryhmä Aleksi Peurala
Pelastusopisto OKA2 osaamisekartoitushanke alipäällystö Ohjausryhmä Markku Kallio
Pelastusopisto Savusukellusosaamisen kehittämishanke Ohjausryhmä Markku Kallio
Pelastusopisto Ensiapu- ja ensivastekoulutuksen päivittäminen Työryhmä Aleksi Peurala
Pelastusopisto PVAT koulutuksen uudistaminen Ohjausryhmä Markku Kallio
Pelastusopisto Pelastustoiminnan johtamisen käsikirja Ulkoinen työryhmä Aleksi Peurala
Sisäministeriö Pelastustoimen kansallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä Työryhmä Silvio Hjelt
Sisäministeriö Pelastustoimen viestintäverkosto Verkosto Aleksi Peurala
Sisäministeriö Sopimuspalokuntatoiminnan kansallinen YT-ryhmä Työryhmä Silvio Hjelt
Sisäministeriö Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutuksen uudistamishanke Työryhmä Markku Kallio
Sisäministeriö Pelastussukellusohjeen päivittäminen Työryhmä Markku Kallio
Sisäministeriö Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke Ohjausryhmä Ari Maskonen
Sisäministeriö Pelastustoimen työskentely tiealueella-ohje Työryhmä Aleksi Peurala
SSPL Palokuntayhdistys Toimii -oppaan päivitys Päivitystyö OSTOPALVELU
Suomen Kylät ry Kyläturvallisuus 2025 Laaja yhteistyö Aleksi Peurala, Kari Jääskeläinen
Suomen Palopäällystöliitto Muutosjohtamisen tukeminen pelastustoimessa Ohjausryhmä Aleksi Peurala
Suomen Palopäällystöliitto Vuoden palomiestoimikunta Toimikunta Ari Maskonen
Suomen Palopäällystöliitto MentalFireFit Ohjausryhmä Aleksi Peurala
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto Pelastustoimen esittelyvideo Oma hanke Aleksi Peurala
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen Oma hanke  
Työterveyslaitos Firefit-hankkeen uudistus Ohjausryhmä Markku Kallio