Skip to main content

LokalTapiola-gruppen erhöll Avtalsbrandkårspriset

12.12.2022
LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen vastaanottaa sopimuspalokunta-tunnustuksen SSPL toiminnanjohtaja Ari Maskoselta

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund har beviljat LokalTapiola-gruppen Avtalsbrandkårspriset som tack och erkänsla för det långsiktiga och omfattande arbete som gruppen gjort till stöd för avtalsbrandkårerna. Priset är avsett att uppmuntra till fortsatt gott och förtjänstfullt arbete till förmån för tryggheten och avtalsbrandkårsverksamheten.

Bolagen inom LokalTapiola-gruppen har i form av olika riktade understöd under en lång tid stött det lokala trygghetsarbetet. Det vanligaste har varit att de donationer som brandkårerna erhållit har använts i brandkårsungdomsarbetet för att möjliggöra en hobbyverksamhet som passar för alla. LokalTapiola har under årens lopp även varit med i en del brandstations- och brandbilsprojekt. Arbetet med att befrämja avtalsbrandkårernas verksamhet och tryggheten har fortgått under en anmärkningsvärt lång tid, vilket är en av grunderna för priset.

LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen vastaanottaa sopimuspalokunta-tunnustuksen SSPL toiminnanjohtaja Ari Maskoselta

LokalTapiolas generaldirektör Juha Koponen och Ari Maskonen, verksamhetsledare för Finlands Avtalsbrandkårers Förbund.L

– Brandkårsungdomsarbetet fostrar och leder de unga till i det för samhället viktiga räddningsväsendet. Ungdomsarbetet är för de unga i huvudsak en gratis hobbyverksamhet där brandkåren står för den utrustning som behövs och deltagaravgifter saknas. Avtalsbrandkårerna finansierar i huvudsak själva sitt ungdomsarbete, antingen via separata avtalsersättningar, genom att avdela en del av de medel som kommer av avtalen eller genom olika slag av talkoarbete, berättar Ari Maskonen, verksamhetsledare för Finlands Avtalsbrandkårers Förbund. Penningdonationer av olika slag möjliggör på många håll att man kan anskaffa tidsenlig utrustning och i tillräcklig mängd, samt exempelvis att man kan betala eller väsentligen sänka ungdomarnas självriskandel av avgifterna för de årliga brandkårsungdomslägren. På många håll är även principen den att brandkårsverksamheten inte får bli hängande på den ungas ekonomiska ställning i samhället, berättar Maskonen.

Avtalsbrandkårspriset har tidigare tilldelats Finlands Brandbefälsförbund och räddningsverket i Södra Karelen. En förutsättning för priset är en långsiktig verksamhet som stöder avtalsbrandkårerna så omfattande som möjligt. Priset utdelas på sin höjd en gång per år och det föregående priset utdelades år 2019. Avtalsbrandkårerna gör det möjligt att räddningsväsendets alarmuppdrag kan erbjudas effektivt i hela landet på ett sätt som inte kostnadseffektivt och med tanke på personalanvändningen skulle vara möjligt med enbart yrkespersonal i huvudtjänst.

– Verksamheten inom såväl avtalsbrandkårernas som hos oss i LokalTapiola präglas starkt av det lokala. Finland är ett stort land där de regionala aktörerna är de bästa på att känna sin verksamhetsmiljö och vara förberedda på dess risker. Avtalsbrandkårerna ökar på mångahanda sätt vardagens trygghet såväl på landsbygden som i tätorterna, och detta vill vi stöda, säger LokalTapiolas generaldirektör Juha Koponen och fortsätter: Brandkåren och försäkringsbolaget kommer till hjälp då en eldsvåda eller olycka inträffar, men tillsammans kan vi även på förhand förebygga skador och hjälpa till med att förbereda sig för sådana.

Till exempel år 2021 stödde LokalTapiola-gruppen brandkårs- och räddningsverksamheten med 250 000 euro. LokalTapiola har sina rötter i 1700-talets sockenvisa brandstodsföreningar. Idag består gruppen av 19 regionala och riksomfattande bolag.

30 000€ lahjoitus palokuntanuorisotyöhön Kaakkois-Suomessa

Merkittäviä lahjoituksia tukemaan palokuntayötä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla

LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen vastaanottaa sopimuspalokunta-tunnustuksen SSPL toiminnanjohtaja Ari Maskoselta kuva otettu videokameran takaa

Sopimuspalokunta-tunnustuksena jaettava lasipalkinto, taustalla SSPL toiminnanjohtaja Ari Maskonen