Skip to main content

Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen pelastustoimessa

14.12.2021

Palokuntalaisten siviiliosaaminen

Hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa, jolla tuetaan pelastustoimen suorituskyvyn parantamista ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä.
Sopimushenkilöstö on pelastusalan suurin henkilöstöryhmä ja mm. siksi on tärkeää kerätä tietoa tämän henkilöstön osaamisesta entistä tarkemmin. Kyselyn avulla kerätään tietoa ja analysoidaan koottua tietoa. Raportilla on merkitystä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen kannalta. Hanke tukee Sisäministeriön suorituskykyhankkeen toimintaa ja selvityksiä, sekä on lisä aiemmin tehtyihin Sopimuspalokuntabarometri 2014, 2017 ja 2020 -kyselyihin.

Saimme ensimmäisen vaiheen kyselyssä yli 2000 vastausta! Nyt haemme vielä vastaajia tarkempaan puhelinhaastatteluun. Voit ilmoittautua mukaan, vaikka et olisikaan osallistunut ensimmäisen kierroksen kyselylomakkeen täyttöön. Ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella. Puhelinhaastattelu kestää noin puolituntia. Tutkimuslaitos valitsee muutaman kysymyksen perusteella haastateltavat, joten kaikkia ilmoittautuneita ei välttämättä haastatella puhelimitse. Haemme osallistujia 5.4. saakka, tai kunnes riittävä määrä haastateltavia on ilmoittautunut.

 

 

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry. toteuttaa hankkeen Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen pelastustoimessa 

Hanke tukee Sisäministeriön suorituskykyhankkeen toimintaa ja selvityksiä, sekä on lisä aiemmin tehtyihin Sopimuspalokuntabarometri 2014, 2017 ja 2020 -kyselyihin. Hankkeen työryhmä muodostetaan SSPL:n toimihenkilöistä ja muista liiton toimintaan aktiivisesti osallistuvista (4-5 jäsentä) – tiedonkeruussa tehdään yhteistyötä myös SM:n sopimuspalokuntatoiminnan kansallisen yhteistyöryhmän kanssa. Palosuojelurahasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 45 800 euroa, se on 100% hankkeen suunnitelluista kustannuksista. Kustannukset muodostuvat pääasiassa kyselytutkimuksen tekemisestä ja raportin painatustyöstä.

Sopimuspalokuntalaisten siviiliosaaminen ja hyödyntäminen pelastustoimessa – hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa, jolla tuetaan pelastustoimen suorituskyvyn parantamista ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä. Konkreettinen tuotos tulee olemaan raportti, jossa kyselyn tulokset julkaistaan niihin liittyvien suositusten ja pohdintojen kanssa. Raportti julkaistaan sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Sopimushenkilöstö on pelastusalan suurin henkilöstöryhmä ja mm. siksi on tärkeää kerätä tietoa tämän henkilöstön osaamisesta entistä tarkemmin. Kyselyn avulla kerätään tietoa ja analysoidaan koottua tietoa. Raportilla on merkitystä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen kannalta. 

Suunnitelma hankkeen aikataulusta

 • kyselyn valmistelu – marraskuu 2021 – tammikuu 2022
 • kyselyn suorittaminen helmi-maaliskuu 2022
 • kyselyn raportin valmistelu huhtikuu 2022
 • raportin julkistus ja lähetys palokuntiin ja yt-kumppaneille touko- kesäkuu 2022
 • esitys aiheesta SSPL:n ajankohtaisseminaarissa helmikuussa 2022

Ohjausryhmä

 • Ari Maskonen (SSPL)
 • Aleksi Peurala (SSPL)
 • Silvio Hjelt (SSPL)
 • Markku Kallio (SSPL)
 • Juho Luukko (SSPL)
 • Patrik Willberg (SPEK)
 • Tommi Virtanen (SPPL)
 • Jari Lepistö (Sisäministeriö)
 • Kirmo Savolainen (Pelastusopisto)
 • Keijo Kangastie (Pelastustoimen kumppanuusverkosto)