Aktuellt

Just nu är frågan om antalet räddningsområden högaktuell. Tills vidare följer Förbundet snarast med diskussionen och analyserar den med beaktande av avtalsbrandkårernas intressen.