Skip to main content

Sopimuspalokuntabarometri

08.11.2017

SSPL barometri 2020 KANSI p

Vuoden 2020 Sopimuspalokuntabarometri on jatkoa kahdelle aiemmalle kyselylle. Kysymykset ovat suurelta osin samanlaisia kuin kahdessa aiemmassa kyselyssä, joten tulokset ovat tältä osin vertailukelpoisia, osa kysymyksistä kuitenkin ajan saatossa muuttanut muotoaan, lisäksi ajankohtaisena aiheena kysyttiin Covid-19 pandemian vaikutuksista sopimuspalokuntatoimintaan. 

Sopimuspalokuntabarometri 2017 perustuu aiemmin tehtyyn Sopimuspalokuntabarometri 2014 -kyselyyn. Kyselyn yhtenä tarkoituksena on selvittää, miten tilanne on muuttunut aiemmasta kerrasta. Valtaosa kysymyksistä on samoja kuin aiemmassa kyselyssä. Mukana on joitakin kokonaan uusia kysymyksiä pelastustoimen ajankohtaiseen tilanteeseen liittyen. Barometrikyselyn tavoitteena on kerätä tietoa, jolla tuetaan pelastustoimen uudistamistyötä ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä.

Sopimuspalokuntabarometri2017

Klikkaamalla kuvaa pääset lukemaan raportin.

Barometrikyselyn avoimet vastaukset pystyt lataamaan klikkaamalla tästä.

Konkreettinen tuotos on tämä raportti, jossa kyselyn tulokset julkaistaan. Raportti on julkaistu marraskuussa 2017 sekä suomen- että ruotsinkielisenä.