Skip to main content

C-ajokorttitarvetta koskeva selvitys alle 21-vuotiaille

21.06.2022
20220621 092233 p

Toteutimme yhteistyössä Traficomin kanssa vakioidun ajokorttitarveselvityskaavakkeen alle 21-vuotiaita varten C-luokan ajokortin suorittamista varten. Alle 21-vuotiaan on mahdollista saada C-luokan ajo-oikeus pelastusajoneuvon kuljettamista varten. Ajo-oikeus on voimassa vain Suomessa ja ajokorttiin merkitään erityisehto pelastusajoneuvon kuljettamisesta. Oleellista ajokorttitarveselvityksessä on alueen pelastustoimen puolto, sopimuspalokunta itse ei voi puoltoa tehdä, vaan puoltajan on oltava pelastustoimen viranhaltija. Selvityksessä täytyy kuvata tarve ajo-oikeuspoikkeamalle.

20220621 092233 p

On ilmennyt, että esimerkiksi autokoulut kaikkialla eivät ole ottaneet alle 21-vuotiasta suorittamaan C-ajokorttia, tai että poikkeamahakemuksia on hylätty muodollisesti epäkelvon hakemusliitteen vuoksi. Kaavakkeeseen on nyt valittu kaikki tarpeelliset täytettävät tiedot, sekä lisätty ne lain kohdat, joihin poikkeama perustuu. Kaavake on kaksikielinen ja se voidaan täyttää digitaalisesti allekirjoitusta lukuunottamatta.

Ajokorttilaki 386/2011 5§
Ajokorttilaki 386/2011 10§
Valtioneuvoston asetus ajokorteista 423/2011 5§
Laki liikenteen palveluista 320/2017 28§
Pelastuslaki 379/2011 32 §, 39 § ja 51 §

ajokorttikaavake kuvake p

 

Lataa kaavake