Skip to main content

Tietoa päättäjille

Päättäjille

Pelastustoimi on pelastuslain ja pelastustoimen järjestämislain alaista toimintaa. Pelastustoimi siirtyi vuonna 2004 kunnallisesta palotoimesta alueelliseen pelastustoimeen. Vuoden 2023 alusta pelastustoimi siirtyi osaksi Hyvinvointialueita.

Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja valmistelee sitä koskevan lainsäädännön. Tavoitteena on turvallinen ja kriisinkestävä Suomi. Suomessa pelastustoimen tehtäviä hoitaa 21 alueellista pelastuslaitosta. Pelastustoimen budjetti vuodelle 2024 on noin 514 miljoonaa euroa (Hyvinvointialueet: noin 23 miljarida euroa). Sopimuspalokuntien osuus on noin 75 miljoonaa euroa. Sopimuspalokunnat saavat rakennus- kalusto- ja varustehankintoihin avustusta Palosuojelurahastolta

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry – Finlands Avtalsbrandkårers Förbund rf (SSPL) on sopimuspalokuntien ja niiden taustalla toimivien palokuntayhdistysten liitto, jonka jäsenyhteisöt ovat vapaaehtoisia palokuntayhdistyksiä (VPK), henkilökohtaisen sopimuksen palokuntien (HSPK) palomiesyhdistyksiä ja laitos-/tehdaspalokuntia jotka toimivat myös sopimuspalokuntina. Suomessa on noin 700 sopimuspalokuntaa. Hälytyskelpoisen pelastustoimen sopimushenkilöstön määrä sopimuspalokunnissa on uusimman SSPL:n arvion mukaan noin 14 250. He muodostavat Suomen suurimman pelastushenkilöstön ryhmän.

Palokuntayhdistyksissä on myös muita sopimuspalokuntatoimintaa tukevia jäseniä, jotka eivät osallistu hälytystoimintaan. Heidän toimintaansa kutsutaan pelastustoimen vapaaehtoistoiminnaksi. Yhteensä palokuntalaisia on noin 33 500. Lisätietoja www.sspl.fi

Voit etsiä kartalta lähimmän sopimuspalokunnan ja tiedustella sen paikallisia toimintatapoja. Valtakunnallisesti palokuntanuorisotyön kehittämisestä vastaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Linkki sivustolle -> SPEK palokuntanuorisotyö.

Tutustu Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toimintaan sspl.fi