SSPL UUTISET

SSPL:n ajankohtaisseminaari pidettiin Tampere-talossa 9.2.2019

 

Täältä pääset tutustumaan vielä seminaarissa pidettyjen esitysten dioihin.

 

SSPL MEDIATIEDOTE 

Julkaisuvapaa

 

Sopimuspalokunnat käyttävät merkittävän määrän omaa rahaa pelastustoimen hankintoihin

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto julkisti sopimuspalokuntien oman rahan käytöstä pelastustoimen tehtäviin -kyselyn tulokset 9.2.2019 Tampere-talossa pidetyssä liiton ajankohtaisseminaarissa.

Kyselyn tulokset osoittavat, että palokuntayhdistykset käyttävät pelastustoimen hankintoihin omaa rahaa noin 10,4 miljoonaa € vuodessa. Yhdistysten omalla rahalla hankitaan mm. pelastustoimessa välttämättä tarvittavia työkaluja ja kalustoja, suojavarusteita ja ajoneuvoja. Omaa rahaa käytetään myös paloasemien rakentamiseen ja kunnostamiseen. 

SSPL MEDIATIEDOTE 14.1.2019

Julkaisuvapaa

Sopimuspalokuntalaisten määrä on kasvanut

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL) teki vuoden 2018 lopulla kyselyn palokuntayhdistysten oman rahan käytöstä pelastustoimen tehtäviin. Tässä kyselyssä selvitettiin myös hälytyskelpoisten sopimuspalokuntalaisten määrää. Tulokset näyttävät osoittavan, että Suomessa on nyt yhteensä noin 15 000 sopimuspalokuntalaista. Aiemman vuonna 2013 tehdyn selvityksen mukaan sopimuspalokuntalaisten määrä oli 13 400. Määrä on yhtä palokuntaa kohti kasvanut keskimäärin 2-3 henkilöä.

Suomen 22 pelastuslaitoksella on kaikkiaan 709 sopimuspalokuntaa. Näillä palokunnilla on merkittävä asema niin pelastustoimen ensilähtöjen resurssina kuin ammattipalokuntien tukena. 

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toiminnanjohtaja Isto Kujala toteaa, että kyselyn tulos osoittaa hyvää kehitystä, joka on saatu aikaan palokuntien parantuneella aktiivisella jäsenhankinnalla. Myös osa pelastuslaitoksista on osallistunut sopimuspalokuntien jäsenhankinnan tukemiseen. Tätä työtä on tuettu myös mm. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton palokuntien Vetoa & Voimaa -hankkeella ja jäsenhankinnan tueksi tuotetulla painetulla materiaalilla. Kujalan mukaan tilannetta ei voi vielä pitää hyvänä vaan jäsenhankinnan tehostamista ja aktiivisuutta tulee jatkaa normaalina ja päivittäisenä palokuntien toimintana. Tulos osoittaa hyvän suunnan, mutta se osoittaa myös, että vastanneiden joukossa on palokuntia, joiden jäsentilanne on huolestuttava ja toisaalta löytyy palokuntia, joiden jäsentilanne on erinomainen. 

 

IMG_9967.jpg

 

Tasavallan presidentti on tänään 19.12.2018 myöntänyt lahtelaiselle toiminnanjohtajalle, kapteeni (evp) Isto Kujalalle järjestöneuvoksen arvonimen.

Hän on toiminut Suomen Sopimuspalokuntien Liiton varapuheenjohtajana vuosina 2001-2002 ja puheenjohtajana 2003-2006 sekä liiton päätoimisena toiminnanjohtajana 1.1.2007 alkaen. Kujalan työpanos sopimuspalokuntatoiminnan ja koko pelastustoimen kehityksen ja toimintaedellytysten turvaamiseksi on ollut merkittävä. Hän on ollut mukana valmistelemassa pelastustoimeen liittyviä asetuksia ja lakeja sopimuspalokuntien edustajana. Hän on ollut jäsenenä useissa valtakunnallisissa työ- ja ohjausryhmissä ja neuvottelukunnissa (vast.) kehittämässä Suomen pelastustoimea ja sopimuspalokuntatoimintaa. 

SSPL Mediatiedote 25.8.2018

Julkaisuvapaa

IMG 0686

 

Lappajärven palokunta Vuoden 2018 sopimuspalokunnaksi

Vuoden 2018 sopimuspalokunnaksi on Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL) valinnut Lappajärven palokunnan. Se on Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunta.  

Huomionosoituksen palokunnalle luovutti Suomen Sopimuspalokuntien Liiton (SSPL) puheenjohtaja Antti Rantakangas Lappajärvellä 25.8.2018. Rantakankaan mukaan SSPL haluaa vaikuttaa siten, että sopimuspalokuntatoiminta Suomessa tunnetaan ja siitä käytetään oikeita käsitteitä johdonmukaisesti. Pelastustoiminnan kolmannen sektorin käsitteet ovat pelastustoimen strategian mukaisesti sopimuspalokuntatoiminta ja pelastustoimen vapaaehtoistoiminta.

SSPL Mediatiedote 21.7.2018

Julkaisuvapaa heti

 

PELASTUSTOIMEN VASTUULLA OLEVAT TEHTÄVÄT HOIDETAAN AMMATTI- JA SOPIMUSPALOKUNTIEN TOIMESTA

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on huolissaan sopimuspalokuntalaisten ylipitkistä työvuoroista maastopaloja sammutettaessa. Liiton mielestä esim. enintään 12 tuntia tulee olla raja, jota ei saa ylittää muuten kuin pakottavasta syystä. Henkilöstön jaksamista on vastuullisten johtajien seurattava koko raskaan työn ajan, erityisesti kuljettajien osalta, toteaa liiton toiminnanjohtaja Isto Kujala

Suurten maastopalojen ja muiden suurten onnettomuuksien työturvallisuuteen on kiinnitettävä nykyistä paremmin huomiota. On harkittava myös sitä, että pitääkö suurten tilanteiden johtajan alaisuuteen nimetä työturvallisuudesta vastaava henkilö.

Uutiskuvista näkyy, että sopimuspalokuntalaiset ovat useissa maastopalotilanteissa tekemässä sammutustyötä rakennuspalojen sammuttamiseen tarkoitetuissa kolmikerrospuvuissa. Maastopalojen sammuttamiseen tulee kaikilla olla siihen sopivammat ja työturvallisemmat maastopalovarusteet. 

Olemme saaneet sopimuspalokunnista joitakin ilmoituksia väkivaltatilanteista ensivastetehtävissä. Käsityksemme on, että väkivallalla uhkaaminen auttamistilanteissa on lisääntynyt. Sopimuspalokuntalaisen pelastustehtävissä kohtaamaan väkivaltaan suhtaudutaan kuten virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen.

Ensivastetehtävien osalta tilanne on toinen. Auttajaa kohtaan väkivaltaa käyttävä saa rangaistuksen enintään pahoinpitelystä.

Liitto esittää, että lainsäädäntöä tarkastetaan ensihoito- ja ensivastetehtävien osalta siten, että näissä tehtävissä henkilöstön kohtaamaan väkivaltaan suhtaudutaan samalla tavalla kuin virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen - myös sopimuspalokuntalaisen osalta.   

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215