SSPL UUTISET

SSPL MEDIATIEDOTE 11.6.2019 

Julkaisuvapaa

Sopimushenkilöstön kohtaama väkivalta huolestuttaa

Sopimuspalokuntien henkilöstö kohtaa yhä useammin uhka- ja väkivaltatilanteita hälytystehtävissä. Näin käy ilmi Suomen Sopimuspalokuntien Liiton (SSPL) sopimuspalokuntalaisille tekemästä kyselystä.  

Kyselyyn vastasi 960 henkilöä kattavasti ympäri Suomea. Vastaajista 62% ilmoitti ilmiön olevan omassa palokunnassakin kohdattu ja tuttu. Vastaajista 12 % oli itse ollut uhattuna, 25 % oli ollut mukana tällaisessa hälytystehtävässä, mutta ei itse ollut uhattuna. Lisäksi 25 % ilmoitti, että palokunnan hälytystehtävissä on koettu uhkatilanteita, mutta itse ei ole ollut näissä tehtävissä mukana.

Vastaajista 30 % oli saanut jotain koulutusta uhka- ja väkivaltatilanteiden kohtaamiseen. Peräti 63 % vastaajista ei ole saanut mitään koulutusta tällaisiin uhkaaviin tilanteisiin.

SSPL MEDIATIEDOTE 11.6.2019 

Julkaisuvapaa

Sopimushenkilöstön kohtaama väkivalta huolestuttaa

Sopimuspalokuntien henkilöstö kohtaa yhä useammin uhka- ja väkivaltatilanteita hälytystehtävissä. Näin käy ilmi Suomen Sopimuspalokuntien Liiton (SSPL) sopimuspalokuntalaisille tekemästä kyselystä.  

Kyselyyn vastasi 960 henkilöä kattavasti ympäri Suomea. Vastaajista 62% ilmoitti ilmiön olevan omassa palokunnassakin kohdattu ja tuttu. Vastaajista 12 % oli itse ollut uhattuna, 25 % oli ollut mukana tällaisessa hälytystehtävässä, mutta ei itse ollut uhattuna. Lisäksi 25 % ilmoitti, että palokunnan hälytystehtävissä on koettu uhkatilanteita, mutta itse ei ole ollut näissä tehtävissä mukana.

Vastaajista 30 % oli saanut jotain koulutusta uhka- ja väkivaltatilanteiden kohtaamiseen. Peräti 63 % vastaajista ei ole saanut mitään koulutusta tällaisiin uhkaaviin tilanteisiin.

SSPL MEDIATIEDOTE 10.4.2019

Julkaisuvapaa

Pelastushenkilöstön fyysisen toimintakyvyn arvioinnista

Viime aikoina on julkisuudessakin käyty keskustelua pelastushenkilöstön fyysisen toimintakyvyn arviointiohjeista. Tiukentuneiden vaatimusten on katsottu hankaloittavan etenkin pelastustoimen sopimuspalokuntatoimintaa. 

Savusukellusta suorittavan pelastushenkilöstön kohdalla on tärkeää, että varmistetaan pelastajien olevan riittävässä fyysisessä kunnossa tehtäviin. Tämä koskee sekä ammatti- että sopimushenkilöstöä. Valtakunnallista fyysisen toimintakyvyn testausohjetta on valmistellut sisäministeriön kokoama työryhmä, jossa ovat olleet edustettuna kaikki ne tahot, joita ohje koskettaa -sisäministeriön ja pelastuslaitosten edustus, ammattiliittojen edustus, Pelastusopisto, Työterveyslaitos ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitto. Valmistelutyössä on päädytty yksimielisesti testausohjeeseen, jonka sisäministeriö on hyväksynyt. Lähtökohtana on, että samaa ohjetta noudatetaan kaikkialla Suomessa.

SSPL:n ajankohtaisseminaari pidettiin Tampere-talossa 9.2.2019

 

Täältä pääset tutustumaan vielä seminaarissa pidettyjen esitysten dioihin.

 

SSPL MEDIATIEDOTE 

Julkaisuvapaa

 

Sopimuspalokunnat käyttävät merkittävän määrän omaa rahaa pelastustoimen hankintoihin

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto julkisti sopimuspalokuntien oman rahan käytöstä pelastustoimen tehtäviin -kyselyn tulokset 9.2.2019 Tampere-talossa pidetyssä liiton ajankohtaisseminaarissa.

Kyselyn tulokset osoittavat, että palokuntayhdistykset käyttävät pelastustoimen hankintoihin omaa rahaa noin 10,4 miljoonaa € vuodessa. Yhdistysten omalla rahalla hankitaan mm. pelastustoimessa välttämättä tarvittavia työkaluja ja kalustoja, suojavarusteita ja ajoneuvoja. Omaa rahaa käytetään myös paloasemien rakentamiseen ja kunnostamiseen. 

SSPL MEDIATIEDOTE 14.1.2019

Julkaisuvapaa

Sopimuspalokuntalaisten määrä on kasvanut

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL) teki vuoden 2018 lopulla kyselyn palokuntayhdistysten oman rahan käytöstä pelastustoimen tehtäviin. Tässä kyselyssä selvitettiin myös hälytyskelpoisten sopimuspalokuntalaisten määrää. Tulokset näyttävät osoittavan, että Suomessa on nyt yhteensä noin 15 000 sopimuspalokuntalaista. Aiemman vuonna 2013 tehdyn selvityksen mukaan sopimuspalokuntalaisten määrä oli 13 400. Määrä on yhtä palokuntaa kohti kasvanut keskimäärin 2-3 henkilöä.

Suomen 22 pelastuslaitoksella on kaikkiaan 709 sopimuspalokuntaa. Näillä palokunnilla on merkittävä asema niin pelastustoimen ensilähtöjen resurssina kuin ammattipalokuntien tukena. 

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toiminnanjohtaja Isto Kujala toteaa, että kyselyn tulos osoittaa hyvää kehitystä, joka on saatu aikaan palokuntien parantuneella aktiivisella jäsenhankinnalla. Myös osa pelastuslaitoksista on osallistunut sopimuspalokuntien jäsenhankinnan tukemiseen. Tätä työtä on tuettu myös mm. Suomen Sopimuspalokuntien Liiton palokuntien Vetoa & Voimaa -hankkeella ja jäsenhankinnan tueksi tuotetulla painetulla materiaalilla. Kujalan mukaan tilannetta ei voi vielä pitää hyvänä vaan jäsenhankinnan tehostamista ja aktiivisuutta tulee jatkaa normaalina ja päivittäisenä palokuntien toimintana. Tulos osoittaa hyvän suunnan, mutta se osoittaa myös, että vastanneiden joukossa on palokuntia, joiden jäsentilanne on huolestuttava ja toisaalta löytyy palokuntia, joiden jäsentilanne on erinomainen. 

 

IMG_9967.jpg

 

Tasavallan presidentti on tänään 19.12.2018 myöntänyt lahtelaiselle toiminnanjohtajalle, kapteeni (evp) Isto Kujalalle järjestöneuvoksen arvonimen.

Hän on toiminut Suomen Sopimuspalokuntien Liiton varapuheenjohtajana vuosina 2001-2002 ja puheenjohtajana 2003-2006 sekä liiton päätoimisena toiminnanjohtajana 1.1.2007 alkaen. Kujalan työpanos sopimuspalokuntatoiminnan ja koko pelastustoimen kehityksen ja toimintaedellytysten turvaamiseksi on ollut merkittävä. Hän on ollut mukana valmistelemassa pelastustoimeen liittyviä asetuksia ja lakeja sopimuspalokuntien edustajana. Hän on ollut jäsenenä useissa valtakunnallisissa työ- ja ohjausryhmissä ja neuvottelukunnissa (vast.) kehittämässä Suomen pelastustoimea ja sopimuspalokuntatoimintaa. 

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215