Skip to main content

Wessö FBK on vuoden 2021 sopimuspalokunta – Wessö FBK är Årets avtalsbrandkår 2021

25.08.2021
wessö fbk paloasema ja sammutusauto

Vuoden 2021 sopimuspalokunnaksi on Suomen Sopimuspalokuntien Liitto valinnut Wessö Frivilliga Brandkår rf:n, eli Wessöön VPK:n. Itä-Uudellamaalla Porvoossa toimiva Wessöön VPK on Itä-uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokunta. Palokunta on perustettu vuonna 1932, vuosien saatossa toiminta on ollut nousevaa ja laskevaa, mutta viimeisimmän reilun vuosikymmenen aikana palokunta on kehittänyt toimintaansa ja tähdännyt aktiivisesti toimintavarmuuden parantamiseen.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund har utsett Wessö Frivilliga Brandkår rf till Årets avtalsbrandkår 2021. Wessö FBK verkar i Borgå i Östra Nyland och är en av avtalsbrandkårerna vid Räddningsverket i Östra Nyland. Brandkåren har grundats år 1932, och under årens lopp har verksamheten varit stigande och sjunkande, men under de senaste dryga tio åren har brandkåren utvecklat sin verksamhet och aktivt siktat på en förbättring av aktionssäkerheten.

wessö fbk paloasema ja sammutusauto

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen alkutaipaleella vuonna 2008 oli moni alueen sopimuspalokunta lakkautusuhan alla. Wessöössä päätettiin säilyttää oma palokunta ja aktivoitua toiminnan kehittämisessä ja turvaamisessa. Palokunta hankki omistukseensa ruotsista uudemman sammutusauton ja panosti jäsenistön koulutukseen. Nyt asemalle, jonka palokuntalaiset ovat itse rakentaneet vuosien 2010–2012 aikana, on viimeisimpänä saatu pelastuslaitokselta vuosimallia 2009 oleva sammutusauto.

Koronapandemiasta huolimatta Wessöön VPK on onnistunut kasvattamaan jäsenmääräänsä ja turvaamaan toimintavarmuus kasvavaan määrään hälytystehtäviä. Palokunta on ollut alusta asti mukana Itä-uudenmaan RPAS-hankkeessa ja kalustoon kuuluukin nyt kaikkiaan kolme drone-lennokkia. Vuonna 2020 palokunta osallistui 80 hälytystehtävään ja kasvatti hälytyskelpoisten jäsentensä määrää 12 hengellä! Mainittavan arvoista on, että Wessöössä myös naiset ovat löytäneet suuremmalla joukolla mukaan sopimuspalokunnan hälytystoimintaan.

Myös Wessööläiset olivat muun maan tapaan auttamassa heinäkuussa 2021 Kalajoella riehuneessa poikkeuksellisen suuressa metsäpalossa. Metsäpalo keräsi sammuttajia koko suomesta, Wessöön VPK:sta sammutustöihin Jokilaaksoissa osallistui neljä henkilöä.

SSPL nimeää vuosittain vuoden sopimuspalokunnan. Tällä valtakunnallisella kunniamaininnalla liitto haluaa tänä vuonna korostaa hyvin toimivan, lähtövarman ja koko ajan kehittyvän sopimuspalokunnan merkitystä pelastustoimelle, sekä kansalliselle kokonaisturvallisuudelle.

Kunniamaininnan ovat saaneet 2003 Heinäveden VPK, 2004 Konginkankaan VPK ja Äänekosken VPK, 2005 Sodankylän VPK, 2006 Nurmon VPK, 2007 Hitis FBK (Hiittisten VPK), 2008 Harjunalustan VPK, 2009 Taivassalon VPK, 2010 Anjalan VPK, 2011 Kauhavan palokunta, 2012 Tirilän VPK, 2013 Punkaharjun VPK, 2014 Porin VPK, 2015 Pyhäsalmen VPK, 2016 Kustavin VPK, 2017 Virojoen VPK, 2018 Lappajärven palokunta, 2019 Piikkiön VPK ja 2020 Hämeenlinnan VPK.

Under de tidigare åren av Räddningsverkets i Östra Nyland verksamhet stod år 2008 mången av regionens avtalsbrandkårer inför hot om uppsägning. I Wessö beslöt man att bibehålla den egna brandkåren och aktivera sig för att utveckla och säkra verksamheten. Brandkåren skaffade sig från Sverige en nyare släckningsbil och satsade på medlemmarnas utbildning. Nu har man till stationen, som brandkåristerna själva byggt under åren 2010-2012, som senaste tillskott fått av räddningsverket en släckningsbil av årsmodell 2009.

Trots coronapandemin har Wessö FBK lyckats öka sitt medlemsantal och säkra aktionsberedskapen med en ökande mängd alarmuppdrag. Brandkåren har redan från början varit med i Östra Nylands RPAS-projekt och till utrustningen hör nu totalt tre drönare. År 2020 deltog brandkåren i 80 alarmuppdrag och ökade antalet alarmeringdugliga medlemmar med 12 personer! Det kan vara värt att nämna att i Wessö FBK har även damerna i en större mängd hittat vägen till avtalsbrandkårens alarmverksamhet.

Även Wessöbrandkåristerna hjälpte på samma sätt som i landet i övrigt till vid släckandet av den exceptionellt stora skogsbranden i Kalajoki i juli. Skogsbranden samlade släckningsmanskap från hela Finland och från Wessö FBK deltog tre personer i släckningsarbetena i Ådalarna.

Finlands Avtalsbrandkårers Förbund, i dagligt tal SSPL, utser årligen Årets avtalsbrandkår. Med denna riksomfattande hedersbetygelse vill förbundet detta år betona den betydelse en väl fungerande och utryckningssäker avtalsbrandkår som hela tiden utvecklar sig har för räddningsväsendet och för den nationella övergripande säkerheten.

Hedersbetygelsen har tidigare erhållits av Heinäveden VPK (2003), Konginkankaan VPK och Äänekosken VPK (2004), Sodankylän VPK (2005), Nurmon VPK (2006), Hitis FBK (2007), Harjunalustan VPK (2008), Taivassalon VPK (2009), Anjalan VPK (2010), Brandkåren i Kauhava (2011), Tirilän VPK (2012), Punkaharjun VPK (2013), Porin VPK (2014), Pyhäsalmen VPK (2015), Kustavin VPK (2016), Virojoen VPK (2017), Brandkåren i Lappajärvi (2018), Piikkiön VPK (2019) och Hämeenlinnan VPK (2020).