Skip to main content

Pelastusala ammattina

Pelastusalasta ammatti

Kiinnostaako pelastusala ammattina? Haluaisitko pelastajaksi, sammuttamaan tulipaloja ja auttamaan erilaisissa onnettomuustilanteissa? Sopimuspalokuntatoiminta antaa hyvän tiedollisen ja taidollisen pohjan pelastustoiminnan ammatteihin, hoitavathan sopimuspalokunnat pelastustoiminnan käytännön työt suurimmassa osassa maata. Sopimuspalokuntatoiminnassa vois siis oikeasti päästä haastamana itsesi ja testaamaan, olisiko tämä tulevaisuuden urasi.

Pelastustoimi ammattina on kuitenkin paljon muutakin kuin vain pelastajan työtä. Pelastuslaitoksilla on miehistön lisäksi hälytystoimintaan osallistuvaa päällystöä, pelastustoimen valvonta ja asiantuntijatehtäviä tekeviä asiantuntijoita sekä erilaisia muita tukitehtäviä niin korjaamoista ja varushuollosta viestintään, kuin hallintoon. Pelastustoimen tehtäviä on myös yksityissektorilla esimerkiksi erilaisten tuotantolaitosten omissa palokunnissa, joko päätoimena tai muun toiminnan ohessa. Ei myöskään sovi unohtaa ensihoitoa pelastustoimea lähellä olevana alana, tai yksityistä turvallisuusektoria mielekkäänä turvallisuutta luovana työpaikkana.

Pelastusalan ammatteja ja koulutuspaikkoja voivat olla esimerkiksi:

Pelastajaksi
Pelastusopisto (Kuopio) https://www.pelastusopisto.fi/tutkinnot/pelastajatutkinto/
Pelastuskoulu (Helsinki) https://pelastustoimi.fi/helsinki/helsingin-pelastuskoulu

Pelastustoimen päällystöön
Pelastusala päällystötutkinto AMK https://www.pelastusopisto.fi/tutkinnot/pelastusalan-paallystotutkinto-amk/
Tradenomi AMK, turvallisuusala https://opintopolku.fi/konfo/fi/koulutus/1.2.246.562.13.00000000000000000242

Hätäkeskuspäivystäjäksi

Hätäkeskuspäivystäjötutkinto https://www.pelastusopisto.fi/tutkinnot/hatakeskuspaivystajatutkinto/

Turvallisuuden monitoimitehtävät
Turvallisuusvalvoja https://opintopolku.fi/konfo/fi/koulutus/1.2.246.562.13.00000000000000000055
Sammutus- ja pelastustoiminnan osaamisala (OSASO) https://www.osao.fi/opinnot/sammutus-ja-pelastustoiminta-50-osp/
Turvallisuusalann koulutukset (Winnova) https://www.winnova.fi/koulutustarjonta/turvallisuus/#haussaolevatkoulutukset-turvallisuus
Pelastustoiminta lentoasemilla https://opintopolku.fi/konfo/fi/koulutus/1.2.246.562.13.00000000000000000086

Ensihoidon tehtävät
Perustason ensihoitaja (at) https://opintopolku.fi/konfo/fi/koulutus/1.2.246.562.13.00000000000000008118 >
Ensihotaja (AMK) https://opintopolku.fi/konfo/fi/koulutus/1.2.246.562.13.00000000000000000205
Sairaanhoitaja (AMK) https://opintopolku.fi/konfo/fi/koulutus/1.2.246.562.13.00000000000000000249

Tutustu Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toimintaan sspl.fi