Skip to main content

Palokunta harrastuksena

Yli 16-vuotiaat palokuntatoiminnasta harrastuksena kiinnostuneille

Pelastustoimintaan, eli hälytyksille, osallistumiseen vaaditaan Sisäministeriön asetuksen mukainen Pelastusopiston suunnittelema pelastustoiminnan peruskoulutus. Pelastustoiminnan peruskurssille voidaan valita jo 16-vuotias henkilö, joka on muuten toimintaan soveltuva. Tarkista soveltuvuutesi -> PeO esimerkkikriteeristö.

Paikallinen oma palokunta vastaa uusien sopimuspalokuntalaisten perehdytyksestä ennen peruskurssin alkua, ennakkotietoja pelastustoiminnasta ei siis tarvita. Sopimuspalokuntatoimintaan voi siis hakeutua mukaan myös aikuisiällä, eikä varsinaista toiminnan yläikärajaa ole. Pelastuslaitokset ja palokunnat varustavat ja kouluttavat uudet sopimuspelastajat paikallisesti alueellisilla kursseilla, ilman henkilökohtaisia osallistumismaksuja. Osassa sopimuspalokunnista sopimuspelastajat tekevät työsopimuksen alueen pelastuslaitokseen tai palokuntayhdistykseen, tällöin ainakin osasta toimintaa maksetaan myös suoraan palkkaa sopimuspelastajalle. Palokuntasopimus voi olla myös solmittu alueen pelastustoimen ja palokuntayhdistyksen välillä ja sopimuspelastajat osallistuvat toimintaan tämän palokuntasopimuksen perusteella, eivätkä saa palkkakorvausta toiminnasta. Käytännöt vaihtelevat alueittain ja palokunnittain, tarkasta asia lähimmästä sopimuspalokunnastasi -> linkki karttaan.

Pelastustoimi on osa yhteiskunnan perusturvallisuutta ja toimivuutta. Osallistumalla sopimuspalokuntatoimintaan voit olla osaltasi takaamassa yhteiskunnan perustoimintojen sujuvuuden niin normaalioloissa kuin erilaisissa häiriötilanteissa. Sopimuspalokuntalaisen koulutus on jatkuvaa oppimista ja osaamisen ylläpitoa. Osaamista ylläpidetään ja kehitetään säännöllisellä ylläpitokoulutuksella ja uusia asiakokonaisuuksia opitaan kurssimuotoisessa koulutuksessa. Lisätietoja sopimuspelastajien koulutuksesta löydät tästä linkistä.

Tutustu Suomen Sopimuspalokuntien Liiton toimintaan sspl.fi