SSPL UUTISET

Vuoden sopimuspalokunta 2022 ehdotuksia otetaan vastaan heinäkuun loppuun saakka. Valinta vuoden sopimuspalokunnasta julkaistaan 27.8.2022. Hyviä ja arvostettuja ominaisuuksia valinnassa voivat olla palokunnan aktiivinen toiminta, pelastustoiminnan kehittäminen, palokunnan oman toiminnan parantaminen, tai vaikka laaja yhteisöllisyyden tukeminen.

Ehdotuksen voit jättää tällä lomakkeella.

Vuoden soppalok PALASET2  Vuoden soppalok PALASET3

Vuosikokouskutsu  

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton vuoden 2022 sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 18.6.2022 alkaen klo 10:00 Lapland Hotels Kuopiossa osoitteessa Puijonkatu 32, 70110 Kuopio. Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat ja sääntömuutosehdotus, asialista liitteenä. Kokouksessa ei ole etäosallistumismahdollisuutta.  

Kallelse till årsmöte

Finlands Avtalsbrandkårers Förbunds stadgeenliga årsmöte år 2022 hålls i Kuopio lördagen 18.6.2022 fr.o.m. kl 10:00 på Lapland Hotels Kuopio, adress Puijonkatu 32, 70110 Kuopio. Vid mötet behandlas ärendena enligt stadgarnas 15 § samt ett förslag till stadgeändring, se bifogade agenda. Vid mötet finns det inte möjlighet att deltaga på distans.

sspl pienoislippu

Maastopalokausi lähestyy taas ilmojen lämmetessä ja kesän saapuessa. Osassa paikoin on jo toki nyt ensimmäiset hikipisarat vuodatettu maastossa. Viimevuosien suurempien maastopalojen jälkeen ja niiden yhteydessä on puhuttu pelastustoimintaan osallistuvien oikeanlaisista suojavarusteista ja niiden käytöstä. Pelastusopisto on tutkimushankkeessa selvittänyt maastopalotehtäviin liittyvää haitallisten aineiden altistusta ja niiltä suojautumista. Tuloksena on vahva suositus oikeanlaisten maastopalovarusteiden käytöstä, ja myös hengityksen suojaamisesta oikealla tavalla. Ei ole olemassa vaaratonta ”luomusavua”, edes metsäpaloissa.

Sopimuspalokuntalainen sammuttamassa maastopaloa, noesta mustunut hengityssuojain kasvoillaan.

Hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa, jolla tuetaan pelastustoimen suorituskyvyn parantamista ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä.
Sopimushenkilöstö on pelastusalan suurin henkilöstöryhmä ja mm. siksi on tärkeää kerätä tietoa tämän henkilöstön osaamisesta entistä tarkemmin. Kyselyn avulla kerätään tietoa ja analysoidaan koottua tietoa. Raportilla on merkitystä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen kannalta. Hanke tukee Sisäministeriön suorituskykyhankkeen toimintaa ja selvityksiä, sekä on lisä aiemmin tehtyihin Sopimuspalokuntabarometri 2014, 2017 ja 2020 -kyselyihin.

Saimme ensimmäisen vaiheen kyselyssä yli 2000 vastausta! Nyt haemme vielä vastaajia tarkempaan puhelinhaastatteluun. Voit ilmoittautua mukaan, vaikka et olisikaan osallistunut ensimmäisen kierroksen kyselylomakkeen täyttöön. Ilmoittaudu mukaan tällä lomakkeella. Puhelinhaastattelu kestää noin puolituntia. Tutkimuslaitos valitsee muutaman kysymyksen perusteella haastateltavat, joten kaikkia ilmoittautuneita ei välttämättä haastatella puhelimitse. Haemme osallistujia 5.4. saakka, tai kunnes riittävä määrä haastateltavia on ilmoittautunut.

SSPL Palok siviilio puffi m

Viikonloppuna Aulangolla pidettiin Suomen Sopimuspalokuntien Liiton koulutuspäivät liiton hallitukselle ja pelastustoimialueiden aluetoiminnan aktiiveille. Sopimuspalokuntien alueellinen keskinäinen yhteistyö on järjestynyt hyvin erilaisesti alueesta riippuen. Toisilla alueilla sopimuspalokunnat ovat hyvinkin voimakkaasti järjestäytyneet koko pelastustoimialueen laajuiseksi yhteiseksi joukoksi, joka yhdessä edustuksen kautta toimii alueellaan linkkinä pelastuslaitoksen ja kaikkia sopimuspalokuntia yhteisesti koskettavien asioiden välillä. Toisaalla yhteistyö on hyvin vähäistä, ja jokainen sopimuspalokunta neuvottelee ja selvittelee kaikki toimintaansa liittyvät asiat yksin pelastuslaitoksen kanssa.

Sopimuspalokuntalaiset koulutuspäivillä Aulangolla

Toteutamme hanketta, jossa kartoitamme mahdollisimman laajasti kaikilla palokuntalaisilla olevaa osaamista. Kysely on nyt auki. Pyydämme mahdollisimman monia teistä vastaamaan kyselyyn. Vastausaikaa 27.2.2022 saakka.

 

Palokuntalaisten siviiliosaaminen

Hankkeen tavoitteena on kerätä tietoa, jolla tuetaan pelastustoimen suorituskyvyn parantamista ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä.

Sopimushenkilöstö on pelastusalan suurin henkilöstöryhmä ja mm. siksi on tärkeää kerätä tietoa tämän henkilöstön osaamisesta entistä tarkemmin.

Kyselyn avulla kerätään tietoa ja analysoidaan koottua tietoa. Raportilla on merkitystä tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämisen kannalta.

Hanke tukee Sisäministeriön suorituskykyhankkeen toimintaa ja selvityksiä, sekä on lisä aiemmin tehtyihin Sopimuspalokuntabarometri 2014, 2017 ja 2020 -kyselyihin.

Vastaa tästä - avoinna 27.2.2022 saakka

 

 Brandkåristernas civila kunnande

Målet med detta projekt är att samla in uppgifter med vilka man stöder ett förbättrande av räddningsväsendets prestationsförmåga och ett befrämjande av avtalsbrandkårsverksamheten.

Avtalspersonalen utgör den största personalgruppen inom räddningsbranschen och bl.a. därför är det viktigt att ännu mera detaljerat än tidigare samla in uppgifter om vad denna personal kan.

Med hjälp av enkäten samlar man in information och bearbetar det man fått. Rapporten kommer att ha betydelse med tanke på förebyggandet av eldsvådor och befrämjandet av räddningsverksamheten.

Projektet stöder inrikesministeriets projekt gällande prestationsförmågan och utredningarna där och utgör ett komplement till de tidigare genomförda enkäterna Avtalsbrandkårsbarometern 2014, 2017 och 2020.

Svara här - öppet till 27.2.2022

 

Vastaa kyselyyn

Julkaisimme ajankohtaisseminaarin yhteydessä Apu tulee kaikkialle - Hjälpen kommer - The help is coming -videon. Video on tarkoitettu tukemaan pelastustoimen viestintää etenkin pelastustoiminnan, eli hälytystehtävien hoitamisen ja siihen liittyvän rekrytoinnin tueksi. Videon kantavana ajatuksena on kertoa katsojalle, miten maassamme pelastustoimen hälytystehtäviä hoitavat niin sopimuspalokuntalaiset, kuin päätoiminen henkilöstö, rinta rinnan, yhdessä.

Videossa on suomenkielinen kerronta ja tekstitys, sekä tekstityksen kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi. Video on julkaistu Suomen Sopimuspalokuntien Liiton Facebook-tilillä ja YouTube-tilillä. Lisäki video on ladattavissa ja vapaasti käytettävissä (voit ladata sen esimerkiksi suoraan oman organisaatiosi SOME-tilille), eri versiot löytyvät osoitteesta sopimuspalokunta.fi.

 

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215