SSPL UUTISET

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton 3.7.2021 pidetty vuosikokous päätti antaa pelastustoimelle muistutuksen maastopaloihin ja pelastustoimeen yleisimminkin liittyvistä työturvallisuushuomioista. Suureessa osassa maata sopimuspalokuntalaisilla ja päätoimisella henkilöstöllä ei ole oikeanlaisia suoja-asuja tai henkilösuojaimia käytettävissään maastopalotehtävissä. Yleisesti käytetään rakennuspaloissa savusukellukseen tarkoitettuja raskaita sammutusasuja myös maastopalojen sammuttamiseen ja muuhun työhön, johon olisi olemassa paremmin siihen soveltuvia suojavarusteita.

IMG 20180719 WA0016 2

SSPL:n vuosikokous pidettiin 3.7.2021 Inarissa Saariselällä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Toimintakertomus, tilinpäätös ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin, tiedot toimitetaan jäsenpalokunnille myöhemmin sähköisesti. Liiton toiminnasta voi lukea Toimintamme 2020 julkaisusta.

Liiton hallitukseen valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle varsinaisiksi jäseniksi Timo Koski (vara Pasi Kanerva), Matti Hynninen (vara Tapani Herrala, uusi), Seppo Rantamäki (vara Juha Komulainen) ja Virve suomela, uusi (vara Arto Perttula, uusi). Hallituksessa jatkavat Juho Luukko (vara Markku Kallio), Reijo Tiihonen (vara Janne Korhonen), Aki Ukkonen (vara Kari Jääskeläinen) ja Silvio Hjelt (vara Jarmo Halonen).

Liiton vuosikokous antoi myös pelastuslaitoksille muistutuksen työturvallisuus- ja toimintapuutteista pelastustoimintaan ja etenkin maastopaloihin liittyen.

 

Pelastuslain uudistamisen esiselvityshanke käynnistyi vuoden 2020 alussa. Hanke on saatu nyt varsinaisen selvitystyön osalta päätökseen ja selvitys on nyt lausuttavana 31.5.2021 mennessä. Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on osallistunut aktiivisesti hankkeeseen pelastustoimintaa koskevan lainsäädännön osalta (Aleksi Peurala), sekä koko hankkeen seurantaryhmässä (Silvio Hjelt). Näillä näkymin pelastuslain kokonaisvaltainen uudistaminen siirtyi tulevaisuuteen, ja tässä vaiheessa keskitytään kiireellisimpien asioiden korjaamiseen SOTEPELA-uudistusta myös silmällä pitäen.

Esiselvityksessä ehdotetaan kuitenkin useita sopimuspalokuntia ja sopimuspalokuntalaisia koskevia asioita korjattavaksi tai muokattavaksi vastaamaan todellisuutta ja tarpeita. Nyt esitetyt huomiot ovat tarkoitettu työkaluiksi varsinaiseen lakivalmisteluun ja lakiesityksen kirjoittamiseen. Varsinainen uusi lakiesitys on suunnitelmien mukaan lausuttavana vuoden 2022 keväällä ja uusi laki olisi voimassa 2024 alkaen. Tärkeimpiä korjausehdotuksia ovat työterveyshuoltoon ja sopimuspalokuntalaisen ja sopimuspalokuntien asemaan liittyvät korjaukset. 

Tuomarin nuija

Palosuojelurahasto on myöntänyt Palokuntayhdistys toimii oppaan päivittävään hankkeeseen hankeavustuksen, avustusta myönnettiin yhteensä 40 860€. Hankkeessa käydään läpi vuonna 2008 valmistunut ja 2012 vuonna päivitetty opas palokuntayhdistyksen toiminnasta ja hyvistä käytänteistä. Vaikka lait ja asetukset ovat osaltaan muuttumassa SOTEPELA-uudistuksen myötä, on monta muuta sopimuspalokuntiin ja niiden toimintaan vaikuttavaa asiaa ja käytännettä jo muuttunut, joten päivittämistarve on ilmeinen.

SSPL PSR

Koronarokotukset puhuttavat tällä hetkellä laajasti Suomessa. Olemme olleet viime viikot tiiviisti yhteydenpidossa Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) kanssa. Olemme muistuttaneet rokotuksista vastaavaa tahoa pelastustoimen ja sopimuspalokuntien huomioimisesta yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävänä henkilöryhmänä. Olemme THL:n kanssa käydyissä keskustelussa myös lähestyneet asiaa ensihoidon kannalta ja muistuttaneet, että pelastustoimen ensiauttajat ovat omalta osaltaan kiinteä osa ensihoitopalvelua ja sen henkilöstöä.

Tilanne rokotteiden kanssa on kuitenkin tällä hetkellä sellainen, että rokotukset keskitetään kaikista kriittisimpiin terveydenhuollon henkilöihin, jotka ovat päätoimisesti tekemisissä koronapotilaiden kanssa, muuten erittäin kriittisiin terveydenhuollon henkilöihin ja kriittisiin riskiryhmiin. Saamamme tiedon mukaan kansallisesti ei siis tässä vaiheessa olla ohjeistamassa erikseen pelastustoimen henkilöstön rokotuksia. Osa kuntien terveyskeskuksista on tietojemme mukaan omatoimisesti rokottanut myös sopimuspalokuntia, mutta tämä on tehty kuntien omien vastuulääkäreiden harkinnan mukaan.

Suomen hallitus on antanut esityksen sosiaali- ja terveystoimen, sekä pelastustoimen uudistamiseksi. Uudistuksen tarkoituksena on saada toimialat saman järjestäjän vastuulle, uusille hyvinvointialueille (aiemmin puhuttu maakuntauudistuksena). Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2023 alussa nykymuotoiset pelastuslaitokset Helsinkiä lukuun ottamatta lakkaavat ja pelastustoimi järjestetään uudelleen osana uutta hyvinvointialuetta.

Työ on vasta alussa, hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 8.12.2020 ja alustavasti kesään 2021 mennessä varmistunee lakien voimaantulo. Suomen Sopimuspalokuntien Liitolla ja alueosastoilla on siis tuleva talvi ja kevät aikaa tutustua ja vaikuttaa osaltaan siihen, miten pelastustoimi kullakin alueella järjestetään ja mikä on sopimuspalokuntien rooli uudessa hyvinvointialueessa.

Liitto tukee alueita tässä työssä.

Suomessa pelastustoimen hätätilanteissa annettava palvelu perustuu kahteen tukijalkaan. Nämä tukijalat ovat päätoiminen ammattihenkilöstö ja sopimuspalokuntalaiset (osallistuvat pelastustoimintaan oman päätoimensa rinnalla). Päätoimista henkilöstöä on suurimpien taajamien alueella. Tällöinkin näillä alueilla on sopimuspalokuntia, jotka täydentävät valmiutta, tai ovat osa varautumista normaaleista pienistä onnettomuuksista poikkeaviin tilanteisiin.

Sopimuspalokuntatoiminnalle ominaista on toimintaan osallistuvien oma tahto auttaa yhteiskuntaa. Osa sopimuspalokuntalaisista saa palkan tekemästään työstä, osa ei. Kaukana takana ovat ajat, jolloin palokunnat olivat sanan varsinaisessa merkityksessä vapaapalokuntia. Pelastustoimi on velvoitettu hoitamaan kansalaisille yhdenvertainen palvelu hätätilanteissa. Pelastuslaitosten kumppaneina toimivat sopimuspalokunnat mahdollistavat tämän palvelun realistisesti ja kustannustehokkaasti.

20200828 155159

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215