SSPL UUTISET

Palosuojelurahasto on myöntänyt Palokuntayhdistys toimii oppaan päivittävään hankkeeseen hankeavustuksen, avustusta myönnettiin yhteensä 40 860€. Hankkeessa käydään läpi vuonna 2008 valmistunut ja 2012 vuonna päivitetty opas palokuntayhdistyksen toiminnasta ja hyvistä käytänteistä. Vaikka lait ja asetukset ovat osaltaan muuttumassa SOTEPELA-uudistuksen myötä, on monta muuta sopimuspalokuntiin ja niiden toimintaan vaikuttavaa asiaa ja käytännettä jo muuttunut, joten päivittämistarve on ilmeinen.

SSPL PSR

Koronarokotukset puhuttavat tällä hetkellä laajasti Suomessa. Olemme olleet viime viikot tiiviisti yhteydenpidossa Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL) kanssa. Olemme muistuttaneet rokotuksista vastaavaa tahoa pelastustoimen ja sopimuspalokuntien huomioimisesta yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävänä henkilöryhmänä. Olemme THL:n kanssa käydyissä keskustelussa myös lähestyneet asiaa ensihoidon kannalta ja muistuttaneet, että pelastustoimen ensiauttajat ovat omalta osaltaan kiinteä osa ensihoitopalvelua ja sen henkilöstöä.

Tilanne rokotteiden kanssa on kuitenkin tällä hetkellä sellainen, että rokotukset keskitetään kaikista kriittisimpiin terveydenhuollon henkilöihin, jotka ovat päätoimisesti tekemisissä koronapotilaiden kanssa, muuten erittäin kriittisiin terveydenhuollon henkilöihin ja kriittisiin riskiryhmiin. Saamamme tiedon mukaan kansallisesti ei siis tässä vaiheessa olla ohjeistamassa erikseen pelastustoimen henkilöstön rokotuksia. Osa kuntien terveyskeskuksista on tietojemme mukaan omatoimisesti rokottanut myös sopimuspalokuntia, mutta tämä on tehty kuntien omien vastuulääkäreiden harkinnan mukaan.

Suomen hallitus on antanut esityksen sosiaali- ja terveystoimen, sekä pelastustoimen uudistamiseksi. Uudistuksen tarkoituksena on saada toimialat saman järjestäjän vastuulle, uusille hyvinvointialueille (aiemmin puhuttu maakuntauudistuksena). Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2023 alussa nykymuotoiset pelastuslaitokset Helsinkiä lukuun ottamatta lakkaavat ja pelastustoimi järjestetään uudelleen osana uutta hyvinvointialuetta.

Työ on vasta alussa, hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 8.12.2020 ja alustavasti kesään 2021 mennessä varmistunee lakien voimaantulo. Suomen Sopimuspalokuntien Liitolla ja alueosastoilla on siis tuleva talvi ja kevät aikaa tutustua ja vaikuttaa osaltaan siihen, miten pelastustoimi kullakin alueella järjestetään ja mikä on sopimuspalokuntien rooli uudessa hyvinvointialueessa.

Liitto tukee alueita tässä työssä.

Suomessa pelastustoimen hätätilanteissa annettava palvelu perustuu kahteen tukijalkaan. Nämä tukijalat ovat päätoiminen ammattihenkilöstö ja sopimuspalokuntalaiset (osallistuvat pelastustoimintaan oman päätoimensa rinnalla). Päätoimista henkilöstöä on suurimpien taajamien alueella. Tällöinkin näillä alueilla on sopimuspalokuntia, jotka täydentävät valmiutta, tai ovat osa varautumista normaaleista pienistä onnettomuuksista poikkeaviin tilanteisiin.

Sopimuspalokuntatoiminnalle ominaista on toimintaan osallistuvien oma tahto auttaa yhteiskuntaa. Osa sopimuspalokuntalaisista saa palkan tekemästään työstä, osa ei. Kaukana takana ovat ajat, jolloin palokunnat olivat sanan varsinaisessa merkityksessä vapaapalokuntia. Pelastustoimi on velvoitettu hoitamaan kansalaisille yhdenvertainen palvelu hätätilanteissa. Pelastuslaitosten kumppaneina toimivat sopimuspalokunnat mahdollistavat tämän palvelun realistisesti ja kustannustehokkaasti.

20200828 155159

Väkivalta ei kuulu mihinkään työhön, ei varsinkaan toisten ihmisten auttamiseen. Viranomaisten ja eri auttamistahojen tehtävissään kohtaama väkivalta (ns. blue-light violence) on puhuttanut lisääntyvissä määrin, myös suomessa. Erityisen paljon väkivaltaa ja sen uhkaa kohdistetaan auttajista ensihoidon parissa työtä tekeviin. Alkuvuodesta toteutetun kyselyn perusteella, myös ensiauttajat ovat kokeneet väkivallan uhkaa, mutta myös väkivaltaa. Kysely toteutettiin yhdessä SPAL (Suomen pelastusalan ammattilaiset), Tehy ja SEHL (Suomen Ensihoitalan Liitto) kanssa. 

Tumma hahmo uhkaa kirveen kanssa sopimuspalokunnan ensiauttajia

Pelastustoimelle ja etenkin sopimuspalokunnille on turvattava realistiset toimintaedellytykset yhteiskunnan turvallisuuden peruspilarina myös SOTE-uudistuksessa. Äskettäin lausuttavana ollut ehdotus SOTE(PE)-järjestämislaista on herättänyt Suomen Sopimuspalokuntien Liitossa huolta pelastustoimen rahoituksen turvaamisesta tulevaisuudessa isomman SOTE-sektorin varjossa samassa hallinnossa.

IMG 20200928 185302 2

Vuoden 2020 sopimuspalokunnaksi on Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL) valinnut Hämeenlinnan Vapaaehtoinen Palokunta Ry:n., joka on Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntaHämeenlinnan VPK on ollut aktiivisesti kehittämässä palokuntien laadukasta jälkivahingontorjuntatoimintaa normaalin hälytystoiminnan rinnalla. Yhdistyksenä Hämeenlinnan Vapaaehtoinen Palokunta ry on aktiivinen ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia palokuntatoiminnassa tarjoava yhteisö. Palokunta on aktiivisesti pyrkinyt löytämään jäsenilleen mielekästä toimintaa ja ylläpitämään toimintansa laatua, erityinen kiitos ja kunniamaininta on annettu palokunnan veteraaniosastolle aktiivisuudestaan ja palokunta-arvojen vaalimisesta.

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215