VETOA JA VOIMAA

Heinin blogikirjoituksia 18.1.2017 alkaen

Blogin kirjoittajana on toiminut Vetovoimainen sopimuspalokunta- hankkeen (2016-2017) työhyvinvoinnin asiantuntija, psykologi Heini Kämäräinen.

Blogissa hän jakaa hankkeen ajankohtaisia asioita, omia ajatuksiaan työhyvinvoinnista sekä pohdintaa sopimuspalokunnista ja niiden vetovoimaisuudesta tutkimusmatkailijan näkökulmasta.

Vetoa&Voimaa –verkkovalmennus on alkanut Facebookissa. Jos et ole vielä mukana, klikkaa itsesi mukaan Facebookissa Vetoa&Voimaa -nimiseen ryhmään. Ryhmässä on jo yli 900 jäsentä, joten tämä on jo sinänsä ainutlaatuinen tilaisuus päästä jakamaan ajatuksia palokuntien vetovoimaisuudesta muiden sopimuspalokunta-alan tekijöiden kanssa. Mukana on kirjoituksia, videoita, kyselyitä ym. teeman ympärillä keskustelua johdattamassa. Sisältöä ovatkin luomassa minun lisäkseni ryhmän jäsenet, keskustelun ja kommenttien kautta.

Ensimmäisen viikon teemana valmennuksessa on rekrytointi ja viestintä. Olen itse sitä mieltä, että hyvästä viestinnästä lähtee todella moni asia. Voisi oikeastaan sanoa, että toimintaanne ei ole olemassa muille, ellette viesti siitä. Jos haluatte uusia mukaan, täytyy heidän tietää mitä teillä tapahtuu. Ja heille täytyy antaa toiminnasta mielenkiintoinen ja vetovoimainen kuva! Toimivalla viestinnällä luodaan mielikuvia, lisätään yhteisymmärrystä, muokataan asenteita, rakennetaan siltoja, vaikutetaan, sitoutetaan ja tuetaan toisiamme. Huonolla tai puutteellisella viestinnällä kasvatetaan kuiluja, luodaan oiva alusta väärinymmärryksille ja saadaan aikaan turhautumista. Onnistuessaan viestintä tukee pelastustoimen arvojen mukaista mielikuvaa: inhimillistä, ammatillista ja luotettavaa.

Jos viestinnän kehittäminen kiinnostaa, voitte aloittaa tutustumalla esimerkiksi yhdistyksen viestintäoppaaseen. Kun termit ja viestinnän idea ovat hallussa, hyvä idea edetä on koota palokunnan jäsenistöä mahdollisimman paljon paikalle ja aloittaa tarkempi suunnittelu ja työnjako. Täältä löytyy opinnäytetyö, jossa on tehty VPK:lle sisäisen viestinnän suunnitelma. Siitä voi kenties hyödyntää oman viestintää suunnitellessa.

Kuten muussakin palokuntatoiminnassa ja sen kehittämisessä, hommat saattavat usein kasaantua yksille ja samoille henkilöille. Palokunnan päällikön (tai muun aktiivin) ei tarvitse tehdä kaikkea. Kannattaakin käyttää keinot osallistaa muita palokunnan jäseniä. Istuttakaa väki pöydän ääreen, tai käyttäkää harjoitusilta tulevaisuuden suunnitteluun. Ideoinnissa voitte käyttää Vetoa&Voimaa –oppaan (jaettu jokaiseen sopimuspalokuntaan ja löytyy opaspankista) menetelmiä. Kun tehtäviä saadaan delegoitua laajemmalle, palokunnan päällikölle jää enemmän aikaa muihin päällikön tehtäviin, jotka eivät tekemällä lopu.

Jos olet palokunnan jäsen, mieti mitä voisit tehdä oman palokuntasi hyväksi? Onko jokin tehtävä jonka voisit ottaa hoitaaksesi? Onko jotain jota osaat erityisen hyvin tai joka sinua kiinnostaa?

Jos olet palokunnan vastuuhenkilö, mieti mitä voisit tehdä muiden osallistamiseksi toimintaan? Tiedätkö millaista osaamista tai kiinnostusta jäsenistöstä löytyy? Miten heitä voisi motivoida käyttääkseen sitä palokuntanne hyväksi? Viestillä on väliä. Ja se menee paremmin perille, kun se kerrotaan selkeästi ja ajatuksella.

Heini

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215