SSPL UUTISET

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on vahva sopimuspalokuntien ja pelastustoimen vapaaehtoistoiminnan puolesta toimiva järjestö. Jäsenyhteisöjämme ovat palokuntayhdistykset. Tuotamme jäsenistöllemme, pelastustoimelle ja koko yhteiskunnalle tuki- ja asiantuntijapalveluita laajassa sidosryhmäverkostossa.

HAEMME LIITOLLE TOIMINNANJOHTAJAA

Toiminnanjohtaja vastaa Suomen Sopimuspalokuntien Liiton operatiivisesta järjestötoiminnasta. Työ on monipuolista ja samalla vaativaa. Työhön kuuluu valtakunnallista vaikuttamista, johtamista, suunnittelua, yhteistoimintaa, viestintää, kouluttamista ja jäsenistön palvelua.

Edellytämme tehtävään valittavalta henkilöltä:

- tehtävään soveltuvaa koulutusta

- hyvää kielitaitoa – suomi, ruotsi ja englanti

- sopimuspalokuntatoiminnan ja pelastustoimen vapaaehtoistoiminnan tuntemusta

- oma-aloitteisuutta ja vastuuntuntoa

- johtamis- ja suunnittelutaitoja, sekä lähiesimiestaitoja

- esiintymisvalmiutta, kouluttamis- ja yhteistyötaitoja, viestinnän ja sosiaalisen median osaamista

Arvostamme:

- kehittämishenkistä työotetta

- halua kehittää omaa osaamista

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää itsenäistä, tulosvastuullista toimintaa. Toiminnanjohtajan työtehtävien tuloksellinen hoitaminen edellyttää laaja-alaista otetta ja luottamuksellista työskentelytapaa niin omien työntekijöiden, hallituksen kuin sidosryhmien välillä.

Työ edellyttää matkustusvalmiutta ja ajoittaista ilta- ja viikonlopputyöskentelyä.

Tarjoamme mielenkiintoisen haasteen, itsenäisen työn ja tehtävässä tarvittavat työkalut. Tarjoamme järjestönä myös monipuolisen tuen tehtävän onnistuneen hoitamisen takaamiseksi.

Tehtävä tulisi vastaanottaa mahdollisimman pian esim. 1.8.2020 tai sovittuna muuna aikana.

Hakemukset osoitetaan Suomen Sopimuspalokuntien Liiton hallitukselle 30.6.2020 mennessä –sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Halutessasi voit liittää mukaan videohakemuksen, joka on pituudeltaan max. 2 min.

Mukana tulee olla palkkatoivomus ja ansioluettelo. Hakemuksia emme palauta.

Lisätietoja: vt.puheenjohtaja Juho Luukko 050 369 19 29 ja varapuheenjohtaja Markku Kallio 0400 277 533

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton hallitus ja Jaakko Linko ovat päätyneet ratkaisuun, että toiminnanjohtajan työsuhde ei jatku 22.4.2020 jälkeen.

Liitto aloittaa välittömästi toiminnanjohtajan hakuprosessin. Hakuprosessin aikana liiton varapuheenjohtaja Juho Luukko (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. puh. 050-3691929) vastaa toiminnanjohtajan tehtävistä. 

Liiton sähköpostiosoite on toistaiseksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Liiton hallitus

 

Styrelsen för Finlands Avtalsbrandkårers Förbund och Jaakko Linko har kommit fram till att verksamhetsledarens arbetsförhållande inte fortsätter efter 22.4.2020.

Förbundet inleder omedelbart processen för att få en verksamhetsledare. Under tiden svarar förbundets viceordförande Juho Luukko (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., tel. 050-3691929) för verksamhetsledarens uppgifter. Förbundets email-adress är tills vidare Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Förbundets styrelse

Tietopaketti työttömyysetuuksista on julkaistu ja lähetetty tiedoksi jäsenpalokunnille, asia koskettaa valitettavasti myös monia sopimuspalokuntalaisia. Infopakettiin on tiivistetty perusasioita lomautetuille tai irtisanotuille, myös yrittäjien tuista on pakettiin haettu tietoa. Tilanne elää valtakunnan tasolla vielä, varsinkin yrittäjien työttömyysturvan osalta. Tietopaketti on sekä ruotsisksi että suomeksi. Koontiin on kerätty linkit tiedon alkulähteille.

Tärkeää on muistaa lomautus- tai irtisanomistilanteessa mahdollisimman nopeasti ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon.

Tietopaketti suomeksi

Mången brandkårist kan just nu fundera på frågor gällande arbetslöshetsskyddet. Vi samlade ihop ett aktuellt kunskapspaket som även innehåller länkar till informationskällorna.

Information på svenska

 

SSPL järjestää Suomen suurimmat virtuaaliset palokuntaharjoitukset verkossa. Harjoitukset toteutetaan TEAMS-videoneuvottelun avulla ja aiheenakin ko. palvelun käyttö ja hyödyntäminen. Jatkossa tarkoituksena on järjestää koulutuksia myös operatiiviseen pelastustoimintaan liittyvistä aiheista. Koulutukseen voi osallistua livenä 250 henkilöä, tallenne koulutuksesta julkaistaan myöhemmin.

Tapahtuma järjestetään tiistaina 14.4.2020 kello 18:00 - 19:00. Mukaan pääset tästä linkistä!

Valmiuslain käytöstä meneillään olevassa pandemiatilanteessa on nyt annettu tarkentavia soveltamisasetuksia. Pelastustoimea ja hätäkeskustoimintaa koskettaa nyt mahdollisuus poiketa työaikalain ja vuosilomalain velvoitteista, mikäli tilanne sitä erityisesti vaatii. Työnantajalle jää edelleen korkea huolehtimisvelvollisuus työntekijän työturvallisuudesta ja terveydestä, voimassa olevista laeista ei myöskään saa poiketa, jos tilanne on muilla toimivaltuuksilla ratkaistavissa. Työaikalakien poikkeusmahdollisuudet eivät pääsääntöisesti kosketa sopimuspalokuntalaisia.

Hallituksen lisätalousarviossa Sisäministeriön hallinnonalalle esittetään pelastustoimelle 600 000€ lisämäärärahaa yhteisesti koko Suomeen. Tuolla määrärahalla on tarkoitus hankkia suojaimia pelastustoimeen COVID-19 virusepidemialta suojautumiseksi. Summalla katetaan materiaalin hankinta ja jakelukustannuksia. Huomion arvoista on, että varsinkin alkuvaiheessa useat sopimuspalokunnat ovat hankkineet itse suojaimia ja muuta materiaalia, tai suojaimia ei vielä ole toimitettu kaikille paloasemille.

Sopimuspalokuntalaiset listattiin yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeiksi henkilöiksi ja heidän lapsensa ovat oikeutettuja 1-3 luokkalaisten osalta lähiopetukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kuitenkin nyt tarkentanut rajoituksia ja ohjeistuksia siten, että kaikilla 1-3 luokkalaisilla on oikeus lähiopetukseen. Suositus on kuitenkin pitää mahdollisimman moni lapsi kotona.

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Korpraalintie 3 25250 MÄRYNUMMI
toimisto(a)sspl.fi

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215

Lisäinformaatio