Sopimuspalokuntien oman rahan käyttö pelastustoimessa

SSPL:n ajankohtaisseminaarissa 9.2.2019 julkaistu raportti pohjautuu loppuvuodesta 2018 sopimuspalokunnille tehtyyn kyselyyn. Kyselyn tavoitteena oli selvittää arviota, kuinka paljon palokunnat rahoittavat itse pelastustoimeen liittyviä ja sitä palvelevia hankintoja. Raportissa esitellään kyselelyyn pohjautuvia tai sen perustellaa arvioitavissa olevia koko maata koskevia tietoja. Raportin tulokset kertovat suuntaviivoista ja täydentävät Suomen Sopimuspalokuntien Liiton ylläpitämää tilannekuvaa sopimuspalokuntien ja pelastustoimen tilasta.