OPASPANKKI

VETOA & VOIMAA -opas

SSPL:n tuottaman oppaan tarkoitus on olla palokuntayhteisöjen tukena työhyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kehittämisessä. Hankkeen tunnuksena on keltainen frisbee. Mukana on ohje siitä miten frisbeetä voisi mm. käyttää. Mukana on myös juliste: Näin jokainen voi parantaa vuorovaikutusta. Sen voisi kiinnittää sopivaan paikkaan paloasemalla. Oppaaseen on kerätty yhdessä palokuntien edustajien ja hankkeen ohjausryhmän jäsenten kanssa mahdollisia tapoja vaikuttaa ja kehittää.

Työvälineet ja vinkit sopivat hyvin yhteisömuotoisille sopimuspalokunnille, henkilökohtaisen sopimuksen palokunnille ja palokuntayhdistysten kaikkien osastojen sovellettavaksi. Opas on tehty Suomen Sopimuspalokuntien Liiton Vetovoimainen sopimuspalokunta –hankkeena. Hankkeen vastaavana työntekijänä on toiminut työhyvinvoinnin asiantuntija, psykologi Heini Kämäräinen.

Opas on valmistunut ja jaettu painettuna kaikkiin sopimuspalokuntiin viikolla 33/2017. Opas on ladattavissa suomeksi ja ruotsiksi.

         

Sopimuspalokuntabarometri 2017

Sopimuspalokuntabarometri 2017 perustuu aiemmin tehtyyn Sopimuspalokuntabarometri 2014 -kyselyyn. Kyselyn yhtenä tarkoituksena on selvittää, miten tilanne on muuttunut aiemmasta kerrasta. Valtaosa kysymyksistä on samoja kuin aiemmassa kyselyssä. Mukana on joitakin kokonaan uusia kysymyksiä pelastustoimen ajankohtaiseen tilanteeseen liittyen. Barometrikyselyn tavoitteena on kerätä tietoa, jolla tuetaan pelastustoimen uudistamistyötä ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä.

Konkreettinen tuotos on tämä raportti, jossa kyselyn tulokset julkaistaan. Raportti on julkaistu marraskuussa 2017 sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

         

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Mallaskatu 4 A 10, 15140 LAHTI

Toiminnanjohtaja
Isto Kujala
puh. 040 075 2364

Järjestöpäällikkö
Jaakko Linko
puh. 050 373 9571