Kehitä lähtövarmuutta ja -nopeutta!

Opas palokuntien hälytysosastoihin perehdytettäville ja myöskin muille lähtövarmuuden parantamisesta kiinnostuneille. Opas on julkaistu 2015 suomeksi ja ruotsiksi.

         

 

Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat Suomessa
-opas 2. painos

Kirjanen on tarkoitettu lisäämään kansalaisten ja päättäjien tietoisuutta sopimuspalokuntatoiminnasta. 2. painos valmistui 2/2015 ja se on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

         

 

Tietoiskuesite