JULKAISUT

Täältä löydät kaikki SSPL:n vuosien aikana toteuttamat, tuottamat ja julkaisemat oppaat kirjaset sekä esitteet. Kaikki on tarvittaessa saatavilla myös painettavana formaattina. Oppaiden on tarkoitus toimia tietopakettina, joita palokunnat voivat omassa toiminnassaan käyttää.

SSPL lähettää veloituksetta jokaiseen palokuntaan aina uusimman ilmestyneen oppaan tai kirjasen. Halutessasi voit kysellä painoksia suoraan meiltä: jaakko.linko(at)sspl.fi.

Lisää materiaalia, mm. erilaisten koulutusten, ajankohtaisseminaarien ja lomakkeiden ladattavia versioita löytyy täältä.

 

2019

Toimintammme 2019

Mitä jännää teimmekään vuonna 2019. Lue toimintakertomuksemme ja tutustu läpileikkaukseen toiminnastamme.

SSPL vuosikertomus 2019 kansi    SSPL vuosikertomus 2019RUOTSI kansi

 

 

Sopimuspalokuntien oman rahan käyttö pelastustoimessa

SSPL:n 9.2.2019 julkaistu raportti pohjautuu loppuvuodesta 2018 sopimuspalokunnille tehtyyn kyselyyn. Kyselyn tavoitteena oli selvittää arviota, kuinka paljon palokunnat rahoittavat itse pelastustoimeen liittyviä ja sitä palvelevia hankintoja. Raportissa esitellään kyselelyyn pohjautuvia tai sen perustellaa arvioitavissa olevia koko maata koskevia tietoja. Raportin tulokset kertovat suuntaviivoista ja täydentävät Suomen Sopimuspalokuntien Liiton ylläpitämää tilannekuvaa sopimuspalokuntien ja pelastustoimen tilasta.

    SSPL Raportti RUOTSI kansi

 

Pieni opas sopimuspalokunnista ja pelastustoimen vapaaehtoistoiminnasta

Sopimuspalokunnat taskussa, tai ainakin kattava paketti tietoa sopimuspalokunnista ja niiden toiminnasta. Pieni opas sopimuspalokunnista ja pelastustoimen vapaaehtoistoiminnasta on jokaisen palokuntalaisen ja sopimuspalokuntien kanssa toimivan perustietoteos.

SSPL pieni opas kansi    SSPL pieni opas RUOTSI kansi

 

 

 

2018

Toimintamme 2018

Uudistettu ilme, sama määrätietoinen toiminta sopimuspalokuntien ja yhteiskunnan turvallisuuden puolesta, vuosi 2018 tiivistettynä.

SSPL vuosikertomus kansi    SSPL vuosikertomus RUOTSI kansi

 

Pieni esite

Taskuun mahtuvassa kätevässä kaksipuolisessa esitteessä on tiivistetty sopimuspalokuntatoimintaa, esite toimii hyvin rekrytoinnin tukena.

SSPL esite sahkoinen kansi    SSPL esite ENGLANTI kansi

 

Sopimuspalokunnat Suomessa 2.painos

Sopimuspalokunnat Suomessa -kirjaset kertovat yhdellätoista kielellä Suomen sopimuspalokuntatoiminnasta ja sopimuspalokuntajärjestelmästä. Palokuntatoimintaa esitellään suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, venäjäksi, espanjaksi, norjaksi, viroksi, italiaksi, portugaliksi ja ranskaksi. Oppaat ovat saatavissa painettuna ja sähköisessä muodossa.

SSPL KV su ru en sa ve es sahkoinen kansi    SSPL KV su vi ra it po sahkoinen kansi

 

2017

Toimintamme vuonna 2017

Ei kuiva vuosikertomus, vaan kattava ja eläväinen paketti tietoa liiton toiminnasta vuoden 2017 ajalta.

SSPL vuosikertomus small kansi    SSPL vuosikertomus RUOTSI small kansi

 

 

VETOA & VOIMAA -opas

SSPL:n tuottaman oppaan tarkoitus on olla palokuntayhteisöjen tukena työhyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kehittämisessä. Hankkeen tunnuksena on keltainen frisbee. Mukana on ohje siitä miten frisbeetä voisi mm. käyttää. Mukana on myös juliste: Näin jokainen voi parantaa vuorovaikutusta. Sen voisi kiinnittää sopivaan paikkaan paloasemalla. Oppaaseen on kerätty yhdessä palokuntien edustajien ja hankkeen ohjausryhmän jäsenten kanssa mahdollisia tapoja vaikuttaa ja kehittää.

Työvälineet ja vinkit sopivat hyvin yhteisömuotoisille sopimuspalokunnille, henkilökohtaisen sopimuksen palokunnille ja palokuntayhdistysten kaikkien osastojen sovellettavaksi. Opas on tehty Suomen Sopimuspalokuntien Liiton Vetovoimainen sopimuspalokunta –hankkeena. Hankkeen vastaavana työntekijänä on toiminut työhyvinvoinnin asiantuntija, psykologi Heini Kämäräinen.

    

Sopimuspalokuntabarometri 2017

Sopimuspalokuntabarometri 2017 perustuu aiemmin tehtyyn Sopimuspalokuntabarometri 2014 -kyselyyn. Kyselyn yhtenä tarkoituksena on selvittää, miten tilanne on muuttunut aiemmasta kerrasta. Valtaosa kysymyksistä on samoja kuin aiemmassa kyselyssä. Mukana on joitakin kokonaan uusia kysymyksiä pelastustoimen ajankohtaiseen tilanteeseen liittyen. Barometrikyselyn tavoitteena on kerätä tietoa, jolla tuetaan pelastustoimen uudistamistyötä ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä.

    

 

 

2015

Kehitä lähtövarmuutta ja -nopeutta!

Opas palokuntien hälytysosastoihin perehdytettäville ja myöskin muille lähtövarmuuden parantamisesta kiinnostuneille. Opas on julkaistu 2015 suomeksi ja ruotsiksi.

    

 

Pelastustoimi ja sopimuspalokunnat Suomessa-opas 2. painos

Kirjanen on tarkoitettu lisäämään kansalaisten ja päättäjien tietoisuutta sopimuspalokuntatoiminnasta. 2. painos valmistui 2/2015 ja se on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi.

    

 

Tietoiskuesite

 

 

2014

Sinun ja palokuntasi puolesta!

Opas kertoo mitä Suomen Sopimuspalokuntien Liitto konkreettisesti tekee palokuntalaisten ja sopimuspalokuntien puolesta. Julkaistu 2014 suomeksi ja ruotsiksi.

1 kansi sinunjapalokuntasipuolesta    

 

Sopimuspalokunnat Suomessa

Ensimmäinen opas on julkaistu 5/2014. Siinä on esitelty palokuntatoimintaa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, venäjäksi ja espanjaksi.

Toinen opas julkaistiin 12/2015 suomeksi, norjaksi, viroksi, italiaksi, portugaliksi ja ranskaksi. Oppaat ovat saatavissa painettuna ja sähköisessä muodossa.

1 kansi sopimuspalokunnatsuomessa 1    

 

Sopimuspalokunta 2020

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on julkaissut Sopimuspalokunta 2020 kirjasen. Se kertoo sopimuspalokunnista tänään, samalla se on tarkoitettu antamaan näkökulmia sopimuspalokuntatoiminnan kehittämiseen niin valtakunnallisella tasolla kuin yksittäisissä sopimuspalokunnissa. Kehittämisohjelma on valmisteltu yhdessä muiden pelastusalan järjestöjen vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

    

 

Sopimuspalokuntabarometri 2014

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton tilaaman ensimmäisen Sopimuspalokuntabarometri-tutkimuksen tavoitteena oli kerätä tietoa sopimuspalokuntatoiminnasta vuonna 2014 laajasti eri tarkasteluosa-alueiden kautta. Liitto pyrkii näin ennakoimaan toimintaan liittyviä lähitulevaisuuden muutos- ja kehittämistarpeita.

    

 

 

2013

Hyvinvoiva Sopimuspalokunta -selvitys

Suomen sopimuspalokunnat ovat yksi merkittävistä lakisääteisistä työtä tekevistä kolmannen sektorin toimijoista. Palokuntien hyvinvointi ja tehokkuus ovat tärkeitä niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin ajatellen. Tämä Palosuojelurahaston rahoittama selvitys toimenpidesuosituksineen on osa pyrkimystä kehittää sopimuspalokuntien hyvinvointia ja sitä kautta niiden kykyä palvella yhteiskuntaa tehokkaasti tulevaisuudessakin.

    

 

Sopimuspalokuntien lähtövarmuus

Vapaaehtoisten saatavuus turvallisuus- ja hälytystehtäviin -hankkeen väliraportti vuodelta 2013.

Inklusive resumé på svenska.

 

Tiedotusmateriaali Sopimuspalokuntatoiminnasta (Powerpoint)

1. SSPL esitys

2. SSPL presentation

 

Työterveyshuolto Sopimuspalokunnissa 2013

Tämä opas on suunnattu kaikille sopimuspalokunnissa ja pelastuslaitoksissa työskenteleville esimiehille ja lähiesimiehille. Opas on valmistunut sisäasiainministeriön pelastuslaitosten valtakunnallisen työhyvinvointihankkeen tuotoksena marraskuussa 2013. Opas on ladattavissa suomeksi ja ruotsiksi.

    

 

 

2012

Palokuntasopimukset Suomessa -raportti

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on toteuttanut yhteistyössä alan keskeisten toimijoiden kanssa palokuntien sopimusten selvittämishankkeen asiantuntijatyönä. Hanke toteutettiin Palosuojelurahaston avustuksella. Hankkeen aikana selvitettiin sopimusten tarkka rakenne, vastuukysymysten huomioiminen ja sopimuspalokuntatoiminnan kustannukset koko valtakunnan osalta.

 

Palokuntayhdistys toimii -opas 2.painos

Palokuntayhdistys toimii -oppaan 2. painos on valmistunut ja se julkistettiin 2013 Hyvinvoiva sopimuspalokunta -hankkeen loppuraportin julkistuksen yhteydessä. Opas toimii kattavana ensiapuna palokuntien vastuukysymyksissä ja samalla ohjaa kysyjän asiaan liittyvien kirjallisten tai verkkolähteiden pariin. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sopimuspalokuntatoiminnasta aiheutuvien vastuiden kantamista niin yksilö-, yhdistys-, kuin pelastuslaitostasollakin. Teksti kertoo tilanteesta sen painohetkellä.

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Pappilantie 8 A 3, 40900 SÄYNÄTSALO

Toiminnanjohtaja
Jaakko Linko
050 373 9571

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215

Lisäinformaatio