Palokunnat Suomessa

Sopimuspalokuntia 709, joista:

  • VPK-sopimuspalokuntia 491
  • henkilökohtaisen sopimuksen sopimuspalokuntia 200
  • sopimuspalokuntana toimivat tehdas- ja laitospalokunnat 18

AMMATTIPALOKUNNAT 112

Pelastushenkilöstö

  • sopimushenkilöstö 15 000
  • ammattihenkilöstö 4000

Pelastustehtävät

Vuonna 2016 oli pelastustoimen hälytystehtäviä yhteensä 103 754 kappaletta, joista ensivastetehtäviä oli 22 653.

Sopimushenkilöstön osuus

Paloauto lähti vuonna 2016 hälytystehtävään sopimuspalokunnan asemalta 74 827 kertaa.

Sopimushenkilöstö on mukana noin 60 %:issa vuotuisista pelastustoimen hälytystehtävistä. Päivittäin Suomessa on noin 140-190 hälytystehtävää, joissa sopimushenkilöstö on mukana. Näistä tehtävistä osassa tilannepaikan johtajana toimii sopimuspalokuntalainen.

Pelastustoimen järjestämistapa aiheuttaa sen, että Suomen pinta-alasta noin 90 %:in alueella sopimuspalokunnat huolehtivat pelastustehtävistä. Tällä alueella asuu noin 46 % suomalaisista. Muualla (isoimmissa kaupungeissa) sopimuspalokunnat toimivat ensisijaisesti ammattipalokuntien tukena tai itsenäisesti päällekkäisten tilanteiden aikana.