SOPIMUSPALOKUNTABAROMETRI

SSPL barometri 2020 KANSI p    SSPL barometri 2020 RUOTSI KANSI

Vuoden 2020 Sopimuspalokuntabarometri on jatkoa kahdelle aiemmalle kyselylle. Kysymykset ovat suurelta osin samanlaisia kuin kahdessa aiemmassa kyselyssä, joten tulokset ovat tältä osin vertailukelpoisia, osa kysymyksistä kuitenkin ajan saatossa muuttanut muotoaan, lisäksi ajankohtaisena aiheena kysyttiin Covid-19 pandemian vaikutuksista sopimuspalokuntatoimintaan.

Nyt kolmannen kerran julkaistu Sopimuspalokuntabarometri antaa ainutlaatuista tietoa sopimuspalokunnista ja sopimuspalokuntalaisista. Toistuvalla seurannalla voimme yksittäisten aiheiden ja kysymysten lisäksi muodostaa luotettavia käsityksiä erilaisista kehityssuunnista ja muutoksista toimintaympäristössä. Barometrin ehkä yksi mielenkiintoisimpia havaintoja on nyt ensimmäistä kertaa toteutettu kysymys vastaajien sijoittumisesta työelämässä. Samaan aikaan kun koko väestöstä 8,2 % on työttömänä*, on sopimuspalokuntatoimintaan osallistuvista työttömänä vain 3,1 %. Ero on tilastollisesti merkittävä. Onko kyseessä toiminta, joka kerää vain työelämässä mukana olevia henkilöitä, vai voidaanko todeta, että sopimuspalokuntatoiminta nostaa henkilön asemaa työmarkkinoilla tai antaa muuten valmiuksia sijoittua työllisyyden näkökulmasta muuta väestöä paremmin?

Laaja kysely nostaa myös toimintaan liittyviä negatiivisia ilmiöitä esiin, vastaajista jopa 30,9 % on harkinnut toiminnasta luopumista. On tärkeää löytää, tiedostaa ja nostaa esiin ne syyt, jotka saavat sopimuspalokuntalaisen pohtimaan palokuntatoiminnan lopettamista, jotta voimme puuttua niihin. Vastaajien muun päivittäisen elämän yhteensovittaminen palokuntatoiminnan kanssa ei enää aiempien vuosien tapaan ollut päällimmäisenä syynä lopettamisaikeille, eli voidaankin todeta ihmisten löytäneen paremman tasapainoin palokuntatoiminnan kuormittavuuden ja muun elämän kanssa. Pääasialliseksi syyksi lopettamisaikeille ovat kuitenkin kiilanneet erilaiset yhteisön tasa-arvoon, kiusaamiseen ja syrjintään liittyvät tekijät 36,8 % (2017 35,2 %). Palokunnissa tarvitaankin siis työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen liittyviä aktiivisia toimia läpi koko linjan, kuitenkin 72,8 prosenttia kaikista vastaajista piti palokuntansa työilmapiiriä vähintäänkin hyvänä, joten työhyvinvoinnin kannalta myös oikeita toimia tehdään.

Sopimuspalokuntabarometri on saanut vakiintuneen ja arvostetun aseman laajimpana pelastusalan kyselytutkimuksena, joka kykenee kuvaamaan sopimuspalokuntalaisia yksilöinä ja järjestelmää yleisesti. Yli 10 % vastauskattavuus kohdejoukosta on merkittävä, vastaavia kansalaisten mielipiteitä kuvaavia tutkimuksia tehdään 1 000 hengen otannalla ja tuloksia pidetään luotettavina. Käsissäsi on siis taas vähintäänkin hyvä työkalu päätöksenteon tueksi ja toiminnan kehittämiseksi Suomalaisessa pelastustoimessa.

 Barometrin avoimet vastaukset, joitain suoria nimi / palokunta / pelastuslaitostietoja pyritty poistamaan vastauksista.

 

 

Sopimuspalokuntabarometri 2017 perustuu aiemmin tehtyyn Sopimuspalokuntabarometri 2014 -kyselyyn. Kyselyn yhtenä tarkoituksena on selvittää, miten tilanne on muuttunut aiemmasta kerrasta. Valtaosa kysymyksistä on samoja kuin aiemmassa kyselyssä. Mukana on joitakin kokonaan uusia kysymyksiä pelastustoimen ajankohtaiseen tilanteeseen liittyen. Barometrikyselyn tavoitteena on kerätä tietoa, jolla tuetaan pelastustoimen uudistamistyötä ja sopimuspalokuntatoiminnan edistämistä.

Sopimuspalokuntabarometri2017

Klikkaamalla kuvaa pääset lukemaan raportin.

Barometrikyselyn avoimet vastaukset pystyt lataamaan klikkaamalla tästä.

Konkreettinen tuotos on tämä raportti, jossa kyselyn tulokset julkaistaan. Raportti on julkaistu marraskuussa 2017 sekä suomen- että ruotsinkielisenä.

         

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215