FÖRBUNDET VERKAR

Verksamheten

Medlemskåren inom Finlands Avtalsbrandkårers Förbund sammankommer till allmänt årsmöte på våren.

Styrelsen för Finlands Avtalsbrandkårers Förbund omfattar 18 medlemmar; 9 ordinarie medlemmar och för var och en personlig suppleant. Suppleanterna deltar regelbundet i styrelsens möten även då den ordinarie medlemmen är på plats. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år.

Vid valet av medlemmar i styrelsen strävar man till att den i fråga om sin sammansättning i så vid omfattning som möjligt skulle representera frivilligbrandkårsfältet i Finland. Utöver en tillräckligt bred regional och språklig representativitet har man strävat att se till att även olika stora och till sin beredskapsgrad olika brandkårer har sin representant i styrelsen. Även brandmannaföreningarna för personal i deltidstjänst har egen representation i styrelsen.

I all sin verksamhet strävar Finlands Avtalsbrandkårers Förbund till att tillfällen arrangeras i alla delar av landet. Man strävar att förlägga både Förbundets årsmöten och styrelsens sammanträden omväxlande på olika platser i Finland. På det sättet har Förbundets medlemmar bättre möjligheter att delta i verksamheten.

Styrelsen sammankommer med högst ett par månaders mellanrum. Varje styrelsemedlem och suppleant har ett eget uppgifts- och ansvarsområde. Som Förbundets ordförande verkar riksdagsman Antti Rantakangas från Haapavesi och verksamhetsledare är Isto Kujala från Villmanstrand. Frågor på svenska handhas särskilt av Silvio Hjelt från Grankulla respektive Sibbo skärgård. Vid behov utser styrelsen arbetsgrupper för att bereda särskilda frågor.

Den regionala verksamheten

Ända sedan Förbundet grundades har målsättningen varit att skapa en regional organisation. Då Förbundet grundades fanns det redan några regionala delegationer av vilka det efter Förbundets grundande bildades regionalavdelningar. Målet är att det i varje region inom räddningsväsendet verkar en regionalavdelning av Finlands Avtalsbrandkårers Förbund.

De regionala räddningsverken har en central roll i fråga om räddningsväsendets praktiska arrangemang. Av den orsaken har även Förbundets regionalavdelningar en viktig roll som avtalsbrandkårsfältets regionala påverkningsinstrument och som räddningsverkets förhandlingspart.

Avsikten med den regionala verksamheten inom Finlands Avtalsbrandkårers Förbund är att göra det frivilliga brandkårsarbetet känt och öka dess uppskattning. Vidare är avsikten att bevaka avtalsbrandkårernas intressen. Genom den regionala verksamheten försöker man garantera att regionens alla avtalsbrandkårer har tillräckliga verksamhetsförutsättningar. Förbundets stöd till enskilda avtalsbrandkårer kanaliseras i första hand via den regionala avdelningen.

För bästa resultat borde Förbundets regionala verksamhet utsträcka sig över Finlands alla räddningsområden. För tillfället är de regionala avdelningarna i fri form verkande sammanslutningar som har mycket varierande verksamhetsförutsättningar. I de olika regionerna är själva den regionala verksamheten även mycket varierande och fungerar i enlighet med den lokala verksamhetskulturen och aktörerna samt på basen av regionernas placering och problem. Den enskilda regionalavdelningen skall verka för regionens avtalsbrandkårers bästa (i frågor som t.ex. utbildning, redskap, utrustning, utrymmen, organisationsverksamhet, ungdoms- och damarbete, veteranarbete och ekonomi).

Även i framtiden kommer Förbundet att stöda en förstärkning av kontakterna mellan regionalavdelningarna i form av riksomfattande och regionala sammankomster. Dessutom skall Förbundets www-sidor erbjuda en möjlighet för regionalavdelningarna att föra fram sina egna aktuella frågor i form av regionala sidor.

En effektivering av den regionala verksamheten förutsätter utbildning, styrning och rådgivning. Förbundets styrelse har även diskuterat behovet att i det hänseendet förnya Förbundets stadgar.

Kontakter

Frågor på svenska riktas lämpligen till

Silvio Hjelt
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
GSM 0400 431194

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Mallaskatu 4 A 10, 15140 LAHTI

Toiminnanjohtaja
Isto Kujala
puh. 040 075 2364

Järjestöpäällikkö
Jaakko Linko
puh. 050 373 9571