SSPL UUTISET

Toteutimme yhteistyössä Traficomin kanssa vakioidun ajokorttitarveselvityskaavakkeen alle 21-vuotiaita varten C-luokan ajokortin suorittamista varten. Alle 21-vuotiaan on mahdollista saada C-luokan ajo-oikeus pelastusajoneuvon kuljettamista varten. Ajo-oikeus on voimassa vain Suomessa ja ajokorttiin merkitään erityisehto pelastusajoneuvon kuljettamisesta. Oleellista ajokorttitarveselvityksessä on alueen pelastustoimen puolto, sopimuspalokunta itse ei voi puoltoa tehdä, vaan puoltajan on oltava pelastustoimen viranhaltija. Selvityksessä täytyy kuvata tarve ajo-oikeuspoikkeamalle.

20220621 092233 p

Uusimme kesän aikana sspl.fi sivustoamme. Tarkoituksena on jatkossa pystyä palvelemaan paremman käytettävyyden ja tiedon löytymisen avulla pelastustoimea ja siitä kiinnostuneita. Sivustouudistus pyritään toteuttamaan mahdollisimman vähäisillä palvelukatkoksilla. Päivitämme nykyisiä sivuja normaalisti, kunnes olemme valmiit siirtymään käyttämään uutta kokonaisuutta.

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto piti vuosikokouksen Kuopiossa lauantaina 18.6. Paikalla oli 22 kokousedustajaa, joilla oli valtakirjoin yhteensä 86 jäsenpalokunnan edustus. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaisesti erovuorossa olevien hallitustenjäsenten valinta ja puheenjohtajan valinta. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi liitossa on kaksi toimikautta. Puolet hallituksen jäsenistä kerrallaan on erovuorossa. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin sääntömuutosehdotus liiton vuosikokouksen pitoajan laventamisesta maalis-syyskuu väliselle ajalle. Puheenvuoroissa nostettiin esiin myös tarve tehdä säännöille kokonaistarkastelua ja päivittää niitä vastaamaan nykytarvetta. Vuosikokous kutsui Suomen Sopimuspalokuntien Liiton ensimmäisiksi kunniajäseniksi entisen toiminnanjohtajan ja liiton toiminnassa alusta alkaen mukana olleen Isto Kujalan ja niin ikään liittoa perustamassa olleen Pekka Koivusen.

Palokuntalaisia SSPL vuosikokouksessa Kuopiossa

Vuoden sopimuspalokunta 2022 ehdotuksia otetaan vastaan heinäkuun loppuun saakka. Valinta vuoden sopimuspalokunnasta julkaistaan 27.8.2022. Hyviä ja arvostettuja ominaisuuksia valinnassa voivat olla palokunnan aktiivinen toiminta, pelastustoiminnan kehittäminen, palokunnan oman toiminnan parantaminen, tai vaikka laaja yhteisöllisyyden tukeminen.

Ehdotuksen voit jättää tällä lomakkeella.

Vuoden soppalok PALASET2  Vuoden soppalok PALASET3

Vuosikokouskutsu  

Suomen Sopimuspalokuntien Liiton vuoden 2022 sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 18.6.2022 alkaen klo 10:00 Lapland Hotels Kuopiossa osoitteessa Puijonkatu 32, 70110 Kuopio. Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen 15 §:n mukaiset asiat ja sääntömuutosehdotus, asialista liitteenä. Kokouksessa ei ole etäosallistumismahdollisuutta.  

Kallelse till årsmöte

Finlands Avtalsbrandkårers Förbunds stadgeenliga årsmöte år 2022 hålls i Kuopio lördagen 18.6.2022 fr.o.m. kl 10:00 på Lapland Hotels Kuopio, adress Puijonkatu 32, 70110 Kuopio. Vid mötet behandlas ärendena enligt stadgarnas 15 § samt ett förslag till stadgeändring, se bifogade agenda. Vid mötet finns det inte möjlighet att deltaga på distans.

sspl pienoislippu

Maastopalokausi lähestyy taas ilmojen lämmetessä ja kesän saapuessa. Osassa paikoin on jo toki nyt ensimmäiset hikipisarat vuodatettu maastossa. Viimevuosien suurempien maastopalojen jälkeen ja niiden yhteydessä on puhuttu pelastustoimintaan osallistuvien oikeanlaisista suojavarusteista ja niiden käytöstä. Pelastusopisto on tutkimushankkeessa selvittänyt maastopalotehtäviin liittyvää haitallisten aineiden altistusta ja niiltä suojautumista. Tuloksena on vahva suositus oikeanlaisten maastopalovarusteiden käytöstä, ja myös hengityksen suojaamisesta oikealla tavalla. Ei ole olemassa vaaratonta ”luomusavua”, edes metsäpaloissa.

Sopimuspalokuntalainen sammuttamassa maastopaloa, noesta mustunut hengityssuojain kasvoillaan.

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Männistöntie 2 04500 KELLOKOSKI
toimisto(a)sspl.fi

Toiminnanjohtaja
Ari Maskonen
050 567 5179

Järjestöpäällikkö
Aleksi Peurala
040 080 3215