SSPL uutiset

SSPL Mediatiedote 21.7.2018

Julkaisuvapaa heti

 

PELASTUSTOIMEN VASTUULLA OLEVAT TEHTÄVÄT HOIDETAAN AMMATTI- JA SOPIMUSPALOKUNTIEN TOIMESTA

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on huolissaan sopimuspalokuntalaisten ylipitkistä työvuoroista maastopaloja sammutettaessa. Liiton mielestä esim. enintään 12 tuntia tulee olla raja, jota ei saa ylittää muuten kuin pakottavasta syystä. Henkilöstön jaksamista on vastuullisten johtajien seurattava koko raskaan työn ajan, erityisesti kuljettajien osalta, toteaa liiton toiminnanjohtaja Isto Kujala

Suurten maastopalojen ja muiden suurten onnettomuuksien työturvallisuuteen on kiinnitettävä nykyistä paremmin huomiota. On harkittava myös sitä, että pitääkö suurten tilanteiden johtajan alaisuuteen nimetä työturvallisuudesta vastaava henkilö.

Uutiskuvista näkyy, että sopimuspalokuntalaiset ovat useissa maastopalotilanteissa tekemässä sammutustyötä rakennuspalojen sammuttamiseen tarkoitetuissa kolmikerrospuvuissa. Maastopalojen sammuttamiseen tulee kaikilla olla siihen sopivammat ja työturvallisemmat maastopalovarusteet. 

Olemme saaneet sopimuspalokunnista joitakin ilmoituksia väkivaltatilanteista ensivastetehtävissä. Käsityksemme on, että väkivallalla uhkaaminen auttamistilanteissa on lisääntynyt. Sopimuspalokuntalaisen pelastustehtävissä kohtaamaan väkivaltaan suhtaudutaan kuten virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen.

Ensivastetehtävien osalta tilanne on toinen. Auttajaa kohtaan väkivaltaa käyttävä saa rangaistuksen enintään pahoinpitelystä.

Liitto esittää, että lainsäädäntöä tarkastetaan ensihoito- ja ensivastetehtävien osalta siten, että näissä tehtävissä henkilöstön kohtaamaan väkivaltaan suhtaudutaan samalla tavalla kuin virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen - myös sopimuspalokuntalaisen osalta.   

Jaakko Linko liiton järjestöpäälliköksi

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on valinnut liiton järjestöpäälliköksi Jaakko Lingon, 37. Hän on koulutukseltaan teologian maisteri. Hän on myös sopimuspalokunnan päällikkökurssin suorittanut ja aktiivisesti toimiva palokunnan yksikönjohtaja, joka omaa pitkän ja monipuolisen kokemuksen sopimuspalokuntatoiminnasta. Hän on kouluttanut paljon pelastushenkilöstöä, sekä ammattilaisia, että sopimuspalokuntalaisia. Jaakko omaa kokemusta myös järjestötyöstä ja viestinnästä.

Linko toimii liitossa toiminnanjohtajan työparina. Hän keskittyy erityisesti kehittämiseen ja viestintään. Työ liitossa alkaa 15.3.2018.

Liiton ”toimiston” osoite muuttuu vielä kertaalleen

Liiton ”toimiston” osoite muuttuu lyhyellä ajalla vielä toisen kerran. Osoite on 16.3. alkaen: Mallaskatu 4 A 10, 15140 Lahti. Muut yhteystiedot pysyvät ennallaan.

Mitä GDPR-tietosuoja-asetus edellyttää sopimuspalokunnissa?
 
 
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto toteutti GDPR-koulutuksen yhteistyössä DELOITTE-konsulttifirman kanssa, tavoitteeksi asetettiin se, että palokuntayhdistykset selviävät hyvin tietosuoja-asetuksen vaatimuksista.
 
Verkkokoulutus toteutui 12.5.2018 
 
Koulutuksen diat löytyy näiden www-sivujen INFOPANKISTA -> GDPR
 
 
 
 

Yhteystiedot

Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

Mallaskatu 4 A 10, 15140 LAHTI

puh. 040 075 2364